Menu

Önemli Duyurular


IBAN Bildirimleri

SİRKÜLER NO: 23.1 / 0641-523 = 12/11/2009

Değerli Üyelerimiz,
 
Bilindiği üzere, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından 10 Ekim 2008 gün ve 27020 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak bazı maddeleri yayımlandığı gün, bazı maddeleri 01.01.2009 ve bazı maddeleri de 01.01.2010 tarihinde yürürlüğe girecek olan Uluslar arası Banka Hesap Numarası Hakkında Tebliğ’e ( Sayı: 2008/6) göre; 
 
Bankalarda mevcut müşteri hesap numaraları yerine kullanılacak olan IBAN (International Bank Account Number – Uluslar arası Banka Hesap Numarası), para transferlerinde kullanılacak ve yukarıda bahsi geçen yönetmelik hükümlerine göre bankalar tarafından her hesap için ayrı ayrı olmak üzere oluşturulacak uluslar arası hesap numarasıdır.
 
Yönetmeliğin 01.01.2010 tarihinde yürürlüğe girecek 7.maddesinin 2,3 ve 4.fıkraları ile 8.maddesine göre 01.01.2010 tarihinden itibaren yapılacak para transfer işlemlerinde göndericinin ve alıcının IBAN’ nın kullanılması zorunlu olacaktır.
 
Hesabına para transferi yapılacak olan gerçek ve tüzel kişiler, hesabının bulunduğu banka şubesine müracaat ederek bu hesabı ile ilgili yeni numarasını yani IBAN’nı öğrenecek ve bu numarayı göndericiye bildirecektir.
 
Bu tarihten sonra yapılan para transfer işlemlerinde de artık bu numara, yani IBAN kullanılacaktır.
 
Sayın Üyelerimize hatırlatır, Derneğimizin yukarıda belirtilen işlemleri tamamlayarak ilgili bankalarından almış olduğu ve 01.01.2010 tarihinden itibaren yapacağınız ödemelerinizde kullanılacak olan IBAN’larını aşağıda bilgilerinize sunarız.
 
DENİZBANK – KARAKÖY ŞUBESİ
TR27 0013 4000 0005 1589 9001 98
 
GARANTİ BANKASI – GALATA ŞUBESİ
TR54 0006 2000 0670 0006 2981 09
 
YAPI KREDİ BANKASI – KARAKÖY ŞUBESİ
TR58 0006 7010 0000 0062 9538 97
 
 
Saygılarımızla,
Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
Recep Düzgit
Genel Sekreter
 
Not: Konu ile ilgili 10.10.2008 tarih ve 27020 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ ekte sunulmuştur.
 
 Ek: 1 Tebliğ 
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz
Bilgi İçin: İMEAK DTO