Menu

Önemli Duyurular


Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Bayraklı ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Bağlantılı Gemiler

SİRKÜLER NO: 22.6 / 750-573 = 06/10/2017 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 06/10/2017 tarih ve 3770-634/2017 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) bayraklı/GKRY bağlantılı gemilere ilişkin uygulama esasları çerçevesinde daha önce yayınlanmış genelge ve talimatlara ilave olarak;

·         Türk Bayraklı gemilerin yabancı bir limandan da olsa GKRY limanlarına gidişine izin verilmeyeceği, 

·     Zaman esaslı gemi kira mukavelesi (Time Charter) ile kiralanan bir Türk Bayraklı geminin GKRY limanlarına uğraması konusunda Türk donatanlarının yabancılarla yapacakları "Time Charter" anlaşmalarda "izin verilen ticari saha" (Permitted Trading Area) belirlenirken GKRY limanlarının "hariç bırakılmış" (excluded) ibaresini taşıması gerektiği, GKRY'den Çıplak Kiralama (Bare-Boat) olarak kiralanan gemilerin limanlarımıza alınmayacağı,

 

ifadelerinin eklendiği,

Bu cihetle, önceki Genelgede belirtilen esaslar çerçevesinde azami dikkat ve özenin gösterilmesi, Türk Bayraklı gemilerin, GKRY limanlarına giriş/çıkış yapması halinde ise idarenin gerekli işlem ve her türlü yaptırımları uygulayacağı hususu,

 

Belirtilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz