Menu

Önemli Duyurular


Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 2013/23 Sayılı Genelge İle İlgili Web Sayfası Haber Duyurusu

Gümrükler Genel Müdürlüğü, Derneğimizin ve Deniz Ticaret Odası’nın 2013/23 sayılı genelge ile ilgili 25/07/2013 tarihli teşekkür yazılarına istinaden web sayfasında aşağıdaki habere yer vermiştir.


 
 
2013/23 Sayılı Genelge Sektörü Rahatlattı
  
1 Nisan 2013 tarihinde yürürlüğe giren 6455 sayılı Kanun ile değişik Gümrük Kanununun 235 inci maddesinde,  Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen ve transit rejim beyanında bulunulan serbest dolaşımda olmayan eşyanın, beyan edilenden belirgin bir şekilde farklı cinste eşya olduğunun tespiti halinde, farklı çıkan eşyanın gümrüklenmiş değerinin iki katı idari para cezası verileceği hükme bağlanmıştır.

Anılan madde hükmünde yer alan farklı cinste eşya tabirinden tahlil, teknik inceleme ve araştırmaya gerek olmaksızın kolayca farklı olduğu anlaşılabilen ve gümrük vergileri ve/veya ticaret politikası önlemleri açısından farklılık oluşturan eşya anlaşılması gerektiği hususunda Gümrük Yönetmeliğinde 15 Mayıs 2013 tarihinde gerekli değişiklik yapılmıştır.

Diğer taraftan, Bakanlığımıza intikal eden olaylardan ve sektörün yazılı taleplerinden, bahse konu maddenin uygulanmasına ilişkin olarak tereddütler yaşandığı anlaşılmış ve 16/7/2013 tarihli ve 2013/23 sayılı Genelge çıkartılarak uygulamaya ilişkin hususlar tüm tereddütleri giderecek şekilde açıklığa kavuşturulmuştur.

Yapılan bu çalışmalar sektörü rahatlatarak takdirlerini toplamış olup Genel Müdürlüğümüze intikal eden Vapur Donatanları ve Acenteler Derneğinin 25/7/2013 tarihli ve Deniz Ticaret Odasının 25/7/2013 tarihli teşekkür yazıları da bu durumu doğrular niteliktedir.

2013/23 sayılı Genelge için tıklayınız.