Menu

Önemli Duyurular


Gemi Takip Programı Veri Girişleri Hk.

SİRKÜLER NO: 8.5  / 294-250 = 14/05/2015
 
 
İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan, 13/05/2015 tarih ve 2033-371/2015 sayılı yazısı.
 
İlgi yazı ile;
 
“T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü'nün 12.05.2015 tarih ve 46864508 sayılı yazısına atfen;
 
T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (GTB) Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü'nden alınan, 05.05.2015 tarih ve 76795778 sayılı "Gemi Takip Programı Veri Girişleri"   konulu yazının bir örneği gönderilmiş olup, söz konusu yazı ekte sunulmaktadır.”
 
Denilmektedir.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
 
                                                                                                       Saygılarımızla,
                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
 
                                                                                                        Emin EMİNOĞLU
                                                                                                         Genel Sekreter
 
EK 1: GTB İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge
         Müdürlüğü'nün yazısı (1 sayfa)
 
EK 2: GTB İstanbul Gümrükler Muhafaza Genel
         Müdürlüğü'nün yazısı (2 sayfa)
 
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz