Menu

Önemli Duyurular


Gemi Acenteliği Uygulamaları Hk.

SİRKÜLER NO: 3.1  / 591-495= 11/09/2015
 

Sayın Üyemiz,

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü'nden alınan 24.04.2015 tarih ve 63137251-155.01.01/27505 sayılı yazısında;iki hususa işaret edilerek Liman Başkanlıkları ve Emniyet Teşkilatına talimat verildiği ve düzenlenen yetki belgesi ve tahsis edilen kullanıcı kodu ve şifrenin başkalarına devredilemeyeceği ve başka acenteler tarafından kullanılamayacağı, tali acentelerin, başka acenteleri tayin etmelerinin mümkün olmadığı belirtildikten sonra, aksine uygulama halinde tanıtım kartlarının iptal edileceği belirtilmiş ve bu acentelerin işlem yapamayacakları tarafımıza bildirilmiştir. İlgi uygulama derneğimiz tarafından 06/05/2015 tarih ve 279-235 sayılı sirküler ile tüm dernek üyelerimize duyurusu yapılmıştır.

Yukarıda bahsedilen uygulamanın denizcilik sektörünün ayrılmaz parçası olan Gemi Acenteliği Hizmeti veren firmaları ciddi anlamda sıkıntı yaşatacağı düşünülerek; Dernek Danışmanımız Sayın Avukat Metin Kaya Çağlayan tarafından hukuki görüş alınarak, tarafımızca Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü'ne 11/05/2015 tarihinde itiraz yazısı gönderilmiş ve UDHB Ankara'da 27/07/2015 tarihinde toplantı düzenlenmiştir.

Derneğimizce yapılan girişimler ve çalışmalar sonucunda; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü'nden alınan 28/08/2015 tarih ve E. 53353 sayılı yazısına özetle;
"Gemi Acenteliğinin 11 inci maddesinde, tali acentelerin sorumluluğunun merkez acentenin verdiği vekâletname ile sınırlı olduğuna ilişkin hüküm yer almaktadır. Bu hüküm çerçevesinde, ana acente tarafından tali acenteye alt acente tayin (tevkil) yetkisi verilmiş ise, tali acente aynı gemi için başka bir acenteyi tali acente olarak atayabilir. Verilmiş (tevkil) yetkisi yoksa tali acenteler, tali acentesi oldukları gemilere başka bir acenteyi tali acente olarak atayamazlar.

Bu itibarla; İlgi yazımızda bahsedilen " Ayrıca tali acentelerin de tali acentesi oldukları gemilere başka bir acenteyi tali acente olarak atamaları mümkün değildir." ifadesinin " Ayrıca alt acente tayin (tevkil) yetkisi verilmemiş tali acentelerin, tali acentesi oldukları gemilere başka bir acenteyi tali acente olarak atamaları mümkün değildir." şeklinde anlaşılması ve uygulamanın bu açıklama göz önünde bulundurularak yapılması,"
denilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
                                                                                                       Saygılarımızla,
                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
                                                                                                        Emin EMİNOĞLU
                                                                                                         Genel Sekreter
 
 
Ek 1: 06.05.2015 tarih ve 279-235 sayılı sirkülerimiz.
 
Ek 2: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü'nden alınan 28.08.2015 tarih ve E. 53353 sayılı yazısı.
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz