Menu

Önemli Duyurular


2022 Yılı Uygulamaları

SİRKÜLER NO: 1.4  / 1006-784 = 29/12/2021


İlgi:T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Liman ve Feribot Yönetimi Dairesi Başkanlığı Haydarpaşa Liman İşletme Müdürlüğü Operasyon Müdürlüğü’nün 29.12.2021 tarih ve E-60288926-573.99-381821 sayılı yazısı.

T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü’nden alınan ilgi yazıda;

‘’Haydarpaşa Limanından bu zamana kadar hizmet almış veya alacak olan müşterilerimize, gerek hizmet, gerekse ücret tarifeleri açısından, 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren birtakım kolaylıklar ve fiyat avantajları sağlanmış olup, bu çerçevede yapılan düzenlemeler ekte sunulmuştur.

Yapılan bu düzenlemeleri, tüm üyelerinizle işbirliğimizin devamını sağlaması ve iş hacminin arttırılması temennisiyle bilgilerinize sunar, 2022 yılının başarılı geçmesini dileriz.’’


Denilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

                                                            

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

 

 

 

Ek 1: İlgi Yazı

Ek 2: TCDD Liman Tarifesi

Dağıtım: Tüm üyelerimiz