Menu

Önemli Duyurular


2016 Yılında Uygulanacak Sağlık Resmi Tarifesi

 
 
SİRKÜLER NO: DN: 7.4 = 810/693 = 29/12/2015
 

Sağlık Bakanlığı Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünden alınan, 29 Aralık 2015 tarih ve 82274029/473-09/99 sayılı “2016 Yılında Uygulanacak Sağlık Resmi Tarifesi” hakkındaki yazısında;
 
“2548 sayılı Gemi Sağlık Resmi Kanunu’nun 2928 sayılı kanunla 3’üncü maddesinin 1. Fıkrası ile, gemilerden net tonu üzerinden tahsil edilecek Gemi Sağlık Resminin Bakanlığımızca, Dışişleri ve Maliye Bakanlıklarının görüşleri alınmak suretiyle hazırlanacak ve her mali yıl başında yürürlüğe konulacak tarife ile belirleneceği  hükme bağlanmıştır.
 
Bu çerçevede Dışışleri ve Maliye Bakanlıklarının görüşleri alınarak hazırlanan 2016 yılı Serbest Gemi Sağlık Resmi Tarifesi’nin her net ton başına;
 
 
  2016 2015 ARTIŞ %
1)Tam Gemi Sağlık Resmi      
    (50 net ton üzerindeki gemiler) 0,90 TL 0,85 5,88
2) İndirimli Gemi Sağlık Resmi      
    (Bilimsel Araştırma yapan gemiler ve deniz turizm araçları) 0,31 TL 0,29 6,9
3)Türk Bayraklı Gemiler İçin Yıllık Gemi Sağlık Resmi      
a)     50 net ton üzerinde olup 250 net tonu geçmeyen gemiler  için  0,70 TL 0,65 7,7
 b) 250 net ton üzerindeki gemiler için 1,60 TL 1,5 6,6
 
Olarak uygulanması gerektiği,”
 
Bildirilmektedir.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerini ve gereğini rica ederiz.
 
 
                                                                                                         Saygılarımızla,
                                                                                      Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
 
                                                                                                       Emin EMİNOĞLU
                                                                                                                 Genel Sekreter
 
 
 
 
EK 1: İlgi yazı
 
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz