Menu

Etkinlikler

Derneğimizin Ankara ziyareti


30.03.2022-31.03.2022 Tarihlerinde Dernek Müdürümüz Sayın Muhammet Ali ŞEYDA ve Yedek Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Şükriye VARDAR  Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı'nı ziyaret etmişlerdir. Ziyaretler ile ilgili konular ve notları Sayın Üyelerimizin bilgilerine sunarız.


30.03.2022 tarihli Ankara ziyaret notları;

TİCARET BAKANLIĞI ZİYARETLERİ. (Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları, Daire Başkanları)

·         Mustafa Gümüş – Genel Müdür

·         Leman ÇAKIR- Daire Başkanı

·         Buket ASAF- Daire Başkanı

·         Nevzat BOZKURT- Genel Müdür Yrd.

·         Burak Serkan YAŞAR- Genel Müdür Yrd.

·         Erdal KARAHİSAR- Genel Müdür Yrd.

·         Ozan DİRİÖZ- Daire Başkanı

·         Kadir TURSUN- Genel Müdür Yrd.

·         Kerem EROL- Daire Başkanı

 

Konular:

  ·  Transit, özet beyan ve manifestolarda damga vergisinin manuel olarak tahsil edilmesi nedeni ile yaşanan sıkıntılar. Yazılı olarak da müracaatımız bulunmaktadır. Transit (NCTS) damga vergisi için sistemin tamamlandığı 28.03.2022 tarihli 73216421 nolu yazı ile 11.04.2022 tarihinde faaliyete geçeceği özet beyan ve manifestolar içinde çalışmalara başlanacağı iletilmiştir.

  ·   Özet beyan ambar girişlerinin otomatik olarak gemi tahliyesi esnasında gerçekleştirilmesi konusunda pilot bölgelerde çalışmaların devam ettiği ve en kısa sürede tüm limanlarda faaliyete geçirileceği belirtilmiştir.

  ·  Eşyanın teslimi (Ordino-yük teslim talimat formu vs.) 130. maddede yönetmelik değişikliği hazırlandığı bayram sonrasına kadar çıkarılması planlandığı belirtilmiştir. Kısaca ilgili maddede ‘’Eşyanın teslimi eşya sahibi, temsilcisi, taşıyıcı ve temsilcisi, işletici kuruluşların aralarındaki taşıma sözleşmeleri hükümlerine göre gerçekleştirilir.’’ gibi düzenleme olacak.

  · 10.12.2021 tarihli 31685 sayılı resmî gazete ile 22.03.2012 tarihli 28241 sayılı Bakanlar kurulu kararı ‘’Sigaraların Türkiye üzerinden transitinde aranan paket ve ambalajlarında üzerinde varış ülkesinin resmi dili veya dillerinde uyarıcı işaretlerin bulunması kaydı ile izin verilmesi’’ kaldırılmıştır. Bu nedenle artık Özet Beyan ile işlemlerin yapılması üyelerimizce Ambarlı gümrük müdürlüğünden talep edilmiş fakat bölge müdürlüğünün Gümrükler Genel Müdürlüğü’nden görüş istemesi nedeni ile verilen cevabın NCTS olarak devam etmesi şeklinde olmuştur. Diğer bölgelerde (Tekirdağ gibi) özet beyan ile yapılmakta olup buralarda da işlemleri bozmamak adına genel bir girişimde bulunmayacağız.

  ·    Boş konteyner özet beyan noksanlık fazlalık takibatlarına geçilmemesi veya mahreç belge yerine acente beyanı, kaptan beyanının kabul edilmesi,dolu boş konteynerin bir sonraki gemi ile gelmesi durumunda takibatların belge istenmeden kaldırılması hakkında yazımız ellerine ulaşmış olup konu hakkında olumlu görüş bildirerek çalışmalara başlayacakları bilgisi aktarılmıştır.

   ·     Gümrüklere verilen dilekçelerin elektronik ortamda verilmesi proje çalışmalarının yıl sonuna kadar bitirileceği belirtilmiştir.


ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI ZİYARETLERİ. (Genel Müdür Yardımcıları, Daire Başkanları)

·         Mustafa Çankaya- Genel Müdür Yrd.

·         Yılmaz Taşçı- Genel Müdür Yrd.

·         Güven Duran- Genel Müdür Yrd. (Kıyı Tesisleri ve Tersaneler)

·         Ada Özlem Yeşil – Daire Başkanı

·         Hakan Demirlioğlu – Daire Başkanı

 

Konular:

   · İdari ceza kararlarının tebliğ edilme ve ödeme usulleri yazımız ile ilgili konuda çalışmaya başladıkları tahsilatlar için sistem üzerinden ödeme yapılarak memurların görmesinin sağlanacağı, sistem gerçekleşinceye kadar istenen banka dekontu asılları ve şube kaşeli taleplerin kaldırılarak internetten alınan makbuzların elektronik ortamda gerçekleştirileceği ve kep aracılığı ile paylaşılabileceği konusunda talimatlandırma uygulamasına gidilebileceği belirtilmiştir.

   ·   SP1 bildirimlerinde sertifikaların kıyı emniyeti tarafından görülmemesi konusunda teknik düzenlemelerin yapıldığı ve herhangi bir sorun kalmadığı iletilmiştir. Talebimiz sistemde sorun yaşandığı durumda bir alternatif çözüm olanağının yazılı olarak yayınlanması ve kitapçık haline getirilerek tüm taraflarla paylaşılması konusunda çalışma yapılması olmuştur.

 · Tuzla liman başkanlığınca sisteme yüklenen gemi sertifikalarının acentelerden manuel olarakta asıllarını görmek istemeleri ve fotokopilerine acente kaşesinin basılıp imza istenmesi uygulamasının kaldırılması talep edilmiş olup Liman Başkanı Burhan Kuş Bey ile Daire Başkanı’nın görüşeceği ve kağıtsız ortamda iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi gerektiğinin bildirileceği beyan edilmiştir.

  ·  Liman başkanlıklarına elektronik ortamda gönderilen yanaşma ordino ve liman çıkış belgelerinin acente memurunun gitmeden veya telefonla araması sonucu memur tarafından onaylanması yerine otomatik onaylama süreçlerinin konması ve belirli bir saatte onaylanmadığında veya reddedilmediğinde neden onaylanmadığının veya işlem yapılmadığının sorgulanması talep edilmiş olup çalışmaları yapacakları iletilmiştir.

   • Derneğimizin Ankara ziyareti 1Derneğimizin Ankara ziyareti 2Derneğimizin Ankara ziyareti 3Derneğimizin Ankara ziyareti 4Derneğimizin Ankara ziyareti 5