Menu

Etkinlikler

25/11/2019 TİCARETİN KOLAYLAŞTIRILMASI KURULU TOPLANTISI


Türkiye Ticaretin Kolaylaştırılması Kurulu, 13 Nisan 2019 tarihli ve 30744 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2019/6 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile yeniden yapılandırılmış ve Ticaretin Kolaylaştırılması Koordinasyon Komitesi olarak yeniden kurulmuştur.


Koordinasyon Komitesi'nin yeni dönem çalışmaları kapsamında ilk etapta Ticaretin Kolaylaştırılması Beş Yıllık Eylem Planı kurumsal değişiklikler ve yapılan çalışmalar dikkate alınarak güncellenmiştir.


Ardından, 1 Kasım 2019 tarihinde gerçekleştirilen 1. Teknik Komite toplantısında Revize Eylem Planına son hali verilmiş ve taslak çalışma usul ve esasları belgesi düzenlenmiştir.


Komite'nin 1. Genel Kurul toplantısı, 25 Kasım 2019 tarihinde yapılmış olup derneğimiz adına Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Savaş ERCAN ve dernek Müdürümüz Sayın Muhammet Ali ŞEYDA katılmıştır.   • 25/11/2019 TİCARETİN KOLAYLAŞTIRILMASI KURULU TOPLANTISI 1