Menu

Duyurular > 2017 > Mart Duyuruları

2/5/2003 Tarihli ve 2003/5567 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yürürlüğe Konulan “Çin Halk Cumhuriyeti Menşeli Malların İthalatında Korunma Önlemleri Hakkında Karar”ın Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Karar

SİRKÜLER NO: 11.5 / 239-205  = 20/03/2017

Detay

FONASBA “New ConTex Commentary 2017 Week 11”

SİRKÜLER NO: 6.12 / 238-204 = 17/03/2017

Detay

TSK’nın 01/06/2017-31/05/2018 (12 Aylık) İhtiyacı Olan Akaryakıtların Deniz Yoluyla Taşınması İşi

SİRKÜLER NO: 23.1  / 237-203 = 16/03/2017

Detay

Yaya Geçişi Tüneli Projesi

SİRKÜLER NO: 13.7 / 236-202 = 16/03/2017

Detay

“2 Adet Römorkör Alımı” İhale İlanı

SİRKÜLER NO: 23.1  / 235-201 = 16/03/2017

Detay

Karadeniz'deki Gemi Seferleri ve Kırım Limanından Gelen Gemiler

SİRKÜLER NO: 2.7 / 226-192  = 14.03.2017

Detay

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 297)

SİRKÜLER NO: 10.4 / 234-200  = 16/03/2017

Detay

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Deniz Ulaştırması Deniz Ulaştırması Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

SİRKÜLER NO: 11.5 / 233-199  = 16/03/2017

Detay

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında İmzalan 28/2/2017 Tarihli ve 6827 Numaralı Kanun

SİRKÜLER NO: 11.5 / 232-198  = 16/03/2017

Detay

Dahilde İşleme Tebliği (İhracat: 2006/12)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2017/3)

SİRKÜLER NO: 8.1 / 231-197  = 16/03/2017

Detay

Damga Vergisi Kanunu Hakkındaki Bakanlar Kurulu Kararı

SİRKÜLER NO: 10.3 / 230-196  = 15/03/2017

Detay

14. Expomaritt Exposhipping Fuar Açılışı, Networling Kokteyli ve Seatrade Konferansı

SİRKÜLER NO: 12.3  / 229-195 = 14/03/2017

Detay

Araştırma Gemileri Sefer Duyurusu

SİRKÜLER NO: 13.7 / 228-194 = 14/03/2017 

Detay

Yetkilendirilmiş Yükümlülerin İzlenmesi Tebliği

SİRKÜLER NO: 11.5 / 227-193  = 14/03/2017

Detay

NYPE 2015 Semineri, 22 Mart 2017, İstanbul

SİRKÜLER NO: 12.3  / 225-191 = 14/03/2017 

Detay

“6 Adet Kılavuz Hizmet Botu” İhale İlanı

SİRKÜLER NO: 23.1  / 224-190 = 13/03/2017

Detay

Çevre Ücretlendirilmesi – Zambales, Flipinler

SİRKÜLER NO: 20.1  / 223-189 = 13/03/2017

Detay

“Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”

SİRKÜLER NO: 11.5 / 222-188 = 13/03/2017 

Detay

25. OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

GENEL KURUL İLANI Detay


Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Tarife Cetveli Açıklama Notları) (Seri No: 4)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 5)

SİRKÜLER NO: 8.1 / 221-187  = 13/03/2017

Detay

Gemi Adamları İaşe Bedeli Tespit Kurulu Kararı

SİRKÜLER NO: 21.1 / 220-186  = 13/03/2017

Detay

T.C. Hükümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İpek Yolu Ekonomik Kuşağının, 21. Yy Denizdeki İpek Yolunun ve Orta Koridor Girişiminin Uyumlaştırılmasına İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygulanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

SİRKÜLER NO: 23.1 / 219-185  = 13/03/2017

Detay

İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

SİRKÜLER NO: 8.7 / 218-184  = 13/03/2017

Detay

Türkiye Cumhuriyeti ile Faroe Adaları ile İlgili Olarak Danimarka Krallığı Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygulanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

SİRKÜLER NO: 23.1 / 217-183  = 13/03/2017

Detay

“Avrupa Birliği Sera Gazı Emisyonları (MRV) Kuralları” Konulu Seminer

SİRKÜLER NO: 12.3 / 216-182 = 13/03/2017

Detay

990 Kg Sodyum Azotür’ün Taşıttırılması İşine Ait Teklif İsteme Mektubu

SİRKÜLER NO: 23.1  / 215-181 = 13/03/2017

Detay

Ölçü ve Ölçü Aletlerinin Tamir ve Ayarını Yapacak Kişilere Verilecek Yetki Belgesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

SİRKÜLER NO: 23.2 / 214-180 = 10/03/2017

Detay

Rusya 13. Uluslararası Ulaştırma Forumu’na Davet

SİRKÜLER NO: 12.3  / 213-179 = 10/03/2017

Detay

Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanan Hazine Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

SİRKÜLER NO: 23.1 / 211-177 = 10/03/2017 

Detay

FONASBA “New ConTex Commentary 2017 Week 10”

SİRKÜLER NO: 6.12 / 212-178 = 10/03/2017

Detay