Menu

Duyurular


Uluslararası Deniz Ticaret Odası’nın ( ICS) Yemen ve Andaman Denizi Çevresindeki Ticari Gemilerin Bilgilendirilmesi Hk.

SİRKÜLER NO: 2.2/326-280= 27/05/2015
 

 
İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 26/05/2015 tarih ve 2260-420/2015 sayılı yazısı.
İlgi yazı ile;
"Uluslararası Deniz Ticaret Odası'nın ( ICS) Yemen ve Andaman Denizi Çevresindeki Ticari Gemilerin Bilgilendirilmesi ile ilgili 21 Mayıs 2015 tarihli bila sayılı yazısına atfen;
BM Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin Uluslararası Deniz Ticaret Odası'na göndermiş olduğu bilgilendirme yazısında, Yemen ve Andaman Denizindeki büyüyen krizle ilgili olarak bölgedeki ticari gemilerin denizde tehlikede olan insanlarla karşılaşmasının olası olduğunu ve bu sebeple her daim uyanık olmaları gerektiği bildirilmektedir. İlgi yazı ve Türkçe çevirisi Ek' te sunulmuştur."
Denilmektedir.
Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
 
                                                                                                       Saygılarımızla,
                                                                                  Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
                                                                                                      Emin EMİNOĞLU
                                                                                                        Genel Sekreter
 
Ek: İlgi yazı
 
 
Dağıtım: Tüm Üyelerimiz