Menu

Duyurular


Somali Açıkları ve Aden Körfezi’nde Haydutluk Faaliyetlerine İlişkin Tedbirler

SİRKÜLER NO: 13.7 / 0262-203 = 11/05/2010

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 10/05/2010 tarih ve  2177-241/2010 sayılı sirküleri.

 

İlgi sirküler ile;

 

“T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü’nün 05.05.2010 tarih ve 15083 sayılı yazısına atfen;

 

Deniz haydutluğu ile mücadele kapsamında, Türk Bayraklı ve Türkiye bağlantılı ticaret gemilerinin, Aden Körfezi ve mücavir bölgelerden geçişlerine yönelik destek faaliyetlerine Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı unsurlar tarafından devam edildiği bildirilmektedir.

 

Bu çerçevede;

           

1)         Bölgede seyir yapacak gemiler tarafından alınması gereken koruyucu tedbirler,

2)         Geçiş bilgilerinin koordine edilmesi gereken makamlar ve iletişim bilgileri,

3)         Deniz haydutluğu ile mücadele kapsamında uyarıları ihtiva eden ve takip edilmesi gereken web 

               siteleri,

4)         Aden Körfezi’nde alınan güvenlik tedbirleri sonucu saldırı olması muhtemel riskli bölgelerin  

              Kızıldeniz, Aden Körfezi, Somali açıkları, Hint Okyanusu ve mücavir bölgeleri de içerecek şekilde

              sahilden 800-1000 deniz mili kadar açıktaki deniz sahalarına kadar genişlediği,

 

Denizcilik Müsteşarlığı ve Odamız tarafından çeşitli duyurular ile umuma yayımlanmıştır.

 

İlgi yazıda ayrıca aşağıdaki hususlar belirtilmektedir:

Somali Havzası’nda artış gösteren ve çok geniş bir alana yayılan (Mombasa limanı yaklaşma suları dâhil) deniz haydutluğu faaliyetleri nedeniyle;

 

1)         Ticaret gemilerinin bölgeye yönelik intikal planlamalarının 060 derece D boylamı Doğusundan

            Seyşeller (10 derece G enlemi) Güneyinden, Kenya, Somali ve Tanzanya sahillerinden en az 600 

            mil mesafeden olacak şekilde yapılması,

2)         Koruyucu Tedbirlerin sadece Aden Körfezi ile sınırlı tutulmayarak tüm mücavir denizlerde titizlikle 

            uygulanması,

3)         Bölgedeki Türk fırkateyni ile muhabere irtibatının idame edilmesi,

4)         Deniz haydutluğu faaliyetine yönelik uyarıların yayınlandığı milli ve uluslararası internet web

           sitelerinin takip edilmesi,

5)         Koruyucu tedbirleri alamayan ve yüksek riskli bölgelere intikal edecek gemilerin işletmeci

           firmalarının bölgeye yönelik seyir planlamalarını/faaliyetlerini gözden geçirmesi

 

gemi emniyetinin sağlanması açısından gerekli görülmektedir.

 

Bu itibarla, Denizcilik Müsteşarlığı web sayfasında ‘Deniz Haydutluğu Bilgi Sistemi’nde yer alan ‘Gemi Geçiş Bildirimi’ formunun doldurulması gerektiği ve gemi geçiş koordinatlarının aşağıdaki şekilde yeniden düzenlendiği de kaydedilmektedir.

 

“Kızıldeniz’de 13 derece Kuzey enlemi

           

veya

 

60 derece Doğu boylamı ila 10 derece Güney enlemi arasında kalan Hint Okyanusu suları”

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz