Menu

Duyurular


PÜSEM’in Eğitim Faaliyetleri Hk.

SİRKÜLER NO: 12.3 / 0684-494 = 25/11/2011

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 24/11/2011 tarih ve  4462-618/2011 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

Piri Reis Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nün 22.11.2011 tarih ve 567 sayılı yazısına atfen;

 

1- Piri Reis Üniversitesi bünyesinde kurulan Sürekli Eğitim Merkezi’nin (PÜSEM) eğitim faaliyetlerine 21 Haziran 2010 tarihinde başladığı,

 

2-T.C. Piri Reis Üniversitesi bünyesinde Sürekli Eğitim Merkezi (PÜSEM)’inde Ek listede verilmekte olan eğitimlere ilave olarak Denizcilik sektöründen gelen talepleri karşılamak üzere;

-Petrol-Kimyasal ve Sıvılaştırılmış Gaz Tankerleri İşlemleri

-Tanker Yönetimi, Değerlendirme/Denetim Esasları (Tanker Management and Self Assesment)

-Gemi Kiralama ve Brokerlik Kursu

eğitimlerinin açıldığı ve resmi internet sitesinden (www.pusem.com) yayımlandığı,

 

3- Diğer taraftan; 01 Ocak 2012 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olan STCW 2010 değişiklikleri ile;

-Elektroteknik Zabit ve Elektroteknik Tayfa yeterlikleri oluşturulduğu,

-Tüm güverte zabitanın GMDSS (asgari ROC) belgesine sahip olma zorunluluğu,

-Başmühendis/Başmakinist ve makine zabitan sınıfı gemiadamlarının “Makine Dairesi Kaynak Yönetimi (ERM) Eğitimi’ni görme zorunluluğu

getirildiği, bu nedenlerle gemiadamlarının nitelik ve yeterlilikleri ile ilgili olarak “Gemiadamları Yönetmeliği”nde değişiklikler yapıldığı,

 

4- Ayrıca, Gemiadamları Yönetmeliği’ne (Taslak) göre;

-Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği mezunlarının, alacakları fark eğitimi ile “Uzakyol Vardiya Zabiti”,

-Gemi İnşaat Mühendisliği, Gemi Makineleri Mühendisliği, Makine Mühendisliği ve Gemi inşaatı ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği mezunlarının, alacakları fark eğitimleri ile “Uzakyol Makine Vardiya Mühendisi/Makinisti”

olabilecekleri,

 

5- Ülkemizdeki gemiadamı kaynağının etkin kullanılması ve yurtiçi/yurtdışı denizcilik sektöründe ihtiyaç duyulan gemiadamı açığının kapatılmasına yönelik olarak Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın öncülüğünde tamamlanan düzenlemeler çerçevesinde hazırlanan yukarıda belirtilen eğitimler ile PÜSEM bünyesinde verilmekte olan/verilebilecek diğer kurs/eğitimlerin listesinin Ek’te sunulduğu,

 

Bu kapsamda, bireysel veya şirket bazında gemiadamlarının ihtiyaç duydukları eğitim/kurslarla ilgili talepleri için doğrudan Piri Reis Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (PÜSEM) Müdürlüğü ile irtibat kurmaları,

hususları belirtilmektedir.

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

EK: PÜSEM’de Verilen/Verilebilecek Kurs/Eğitimler Listesi

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz