Menu

Duyurular


ÖTV”si İndirilmiş Yakıt Alım Defter Blokeleri

SİRKÜLER NO: 18.4 / 0198-0163 = 16/03/2009

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 16/03/2009 tarih ve  1124-141/2009 sayılı sirküleri.

 

İlgi sirküler ile;

 

“Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü’nün 11/03/2009 tarih ve 8033 sayılı yazısına atfen;

 

Gereği Denizcilik Müsteşarlığı Bölge Müdürlükleri Odamıza ise bilgi olarak gönderilen İlgi yazıda;

 

1. ÖTV’si İndirilmiş Yakıt alımında veya kullanımında usulsüzlük tespit edilmesi durumunda liman başkanlıkları tarafından yakıt alım defterinin (YAD) bloke edildiği ve gerekli yasal inceleme yapılmak üzere ilgili vergi dairesine gönderildiği, yasal inceleme süresinde bazı gemilerin satılarak el değiştirmesi ile YAD düzenlenmesine yönelik Maliye Bakanlığı’nın görüşlerinin 26.02.2009 tarih ve 21685 sayılı yazı ile İdarelerine iletildiği,

 

2. Maliye Bakanlığı’nın yazısında özetle; 6 Seri No’lu ÖTV Genel Tebliği kapsamında usulsüzlük sebebiyle YAD ve diğer belgelere konulan blokenin, mükellef hakkında düzenlenen vergi inceleme raporuna istinaden re’sen tarh ve tahakkuk ettirilen vergi ve cezaların ödenmeden kaldırılamayacağı, dolayısıyla satış işlemine konu edilen geminin devir işlemi gerçekleşmeden mevcut amme borcunun ödenmesi gerektiği, buna müteakip yeni donatan adına gemi tasdiknamesi ile yeni YAD düzenlenebileceği ile, vergi incelemesi sonucu adına vergi tarh edilen mükellefin vergi borcunu ödememesi halinde, satış işleminin 6183 sayılı Kanunun 24. maddesi hükmü açısından iptale konu olabileceği, vergi güvenliği açısından yeni donatan adına YAD düzenlenmesinin uygun olacağının belirtildiği,

 

3. Bu itibarla, usulsüzlük sebebiyle YAD ve diğer belgelerine bloke konularak, gerekli yasal inceleme yapılmak üzere ilgili vergi dairesine gönderilen gemiye yönelik yasal işlem sonuçlanana kadar YAD düzenlenmemesi ile satış işlemlerinin yapılmaması hususunda gereği Denizcilik Müsteşarlığı Bölge Müdürlüklerinden istenmektedir.”

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine sunarız.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz