Menu

Duyurular


Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

SİRKÜLER NO: 8.1 / 353-253 = 30/05/2022 İlgi: Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan 30.05.2022 tarih ve 31851/2022 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ‘’ Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No:1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:7) ‘’ yazısı ekte tarafınıza sunulmuştur.

  

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

  

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz