Menu

Duyurular


Odamız 2017 Haziran Ay’ı Meclis Toplantısı, Co2 Emisyonları İzleme, Raporlama ve Doğrulama (MRV) Sunumu

SİRKÜLER NO: 12.3  / 491-385 = 21/06/2017


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 19/06/2017 tarih ve 2423-425/2017 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile:

 

“15.06.2017 tarihinde yapılan 2017 yılı Haziran ayı olağan Meclis Toplantısında, Yönetim Kurulu Yedek Üyemiz Sn. İlker MEŞE, "AB MRV (Co2Emisyonları İzleme, Raporlama ve Doğrulama) Genel Bakışı, Güncellemesi ve Çözümü" konulu bir sunum gerçekleştirmiştir.

   

  Sunumda;

- AB MRV genel bakış,

- İzleme planının hazırlanması,

- İzleme planının değerlendirilmesi,

- İzleme planının doğrulaması,

- Raporlama dönemi boyunca izleme,

- Yıllık verilerin doğrulanması konularına değinilmiştir.

 

Bahse konu sunuma Odamız web sitesi, http://www.denizticaretodasi.org.tr/Shared%20Documents/SektorelEgitim/Haziran_Meclis_MRV_Sunumu.pdf    linkinden ulaşılabilmektedir.”  

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz