Menu

Duyurular


Mısır’da İthalatta Akreditif Kullanımı Zorunluluğu

SİRKÜLER NO: 23.1 / 116-86 = 24/02/2022 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 24.02.2022 tarih ve 1311/151/2022 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

‘’Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden (TOBB) alınan 23.02.2022 tarihli, Ek'te sunulan yazıda;

Mısır Merkez Bankasının 13 Şubat 2022 tarihinde yayımladığı bir Karar kapsamında, Mart ayının başlangıcından itibaren ithalatta vesaik mukabilinin ödeme yöntemi olarak kullanılmayacağı, bunun yerine akreditifin kabul edileceği bilgisi verilmektedir.

Yazıda devamla, iş dünyası tarafından söz konusu uygulamaya yönelik itirazların iletilmesine rağmen, Mısır yetkili makamları tarafından uygulamanın hayata geçirilmesi ile ilgili çalışmaların yapıldığı ancak sistemin nasıl işleyeceğine dair detayların belirsiz olduğu bildirilmektedir.

Konu ile ilgili detaylı bilginin Ek'te sunulduğu,’’

 

Belirtilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

  

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz