Menu

Duyurular


Kızıldeniz, Aden Körfezi ve Bab’ül Mendeb Boğazı ile İlgili Güvenlik Uyarıları

SİRKÜLER NO: 13.7  / 767-619 = 14/10/2016 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan, 14/10/2016 tarih ve 3843-682/2016 sayılı yazısı.


İlgi yazı ile;


“12.10.2016 tarih ve bila sayılı Baltık ve Uluslararası Denizcilik Konseyi (BIMCO)  yazısına atfen;


Amerika Birleşik Devletleri Deniz Kuvvetleri'nin 07.10.2016 tarihinde Denizcilere İlanlar altında yayımladığı ve son dönemde artış gösteren, Kızıldeniz ve Aden Körfezi bölgelerindeki terörist faaliyetlere karşı  güvenlik duyurusu çevirisi Ek'te sunulmuştur.


Denilmektedir.


Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz