Menu

Duyurular


KEGM “Kılavuzluk, Römorkaj Ve Diğer Hızmetler Tarifesi” Değişiklik Ve Düzenlemeleri Hk.

SİRKÜLER NO: 1.5 / 0271-193 =  19/04/2012

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 18/04/2012 tarih ve  1540-205/2012 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürlüğü Özelleşen Limanlar Takip İşleri Dairesi Başkanlığı’nın 14.03.2012 tarih ve 276 sayılı yazısına atfen;

 

“Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Gelirler Dairesi Başkanlığı’nın 18.04.2012 tarih ve 998-3242 sayılı yazısı ile;

 

01.01.2012 tarihinden itibaren uygulanmakta olan KEGM “Kılavuzluk, Römorkaj ve Diğer Hizmetler Tarifesi”nin bazı hükümlerinde yapılan değişiklik ve yeni düzenlemelerin yazı Ek’inde gönderildiği bildirilmekte olup, söz konusu değişikliklerin üyelerimize duyurulması istenmektedir.

 

Bu kapsamda KEGM Tarifesi’nde yapılan değişik/düzenlemeler aşağıdaki gibi olup, ayrıca ilgi yazı Ek’inde alınmak suretiyle Ek’te bir örneği sunulmaktadır.

 

      1.  .2.6 “Kılavuz ve Römorkör Alma Zorunluluğu” bölümüne son paragraf olarak, “Verilen şifting   

        hizmetlerinde esas ücretler % 50 indirimli uygulanır” ibaresi eklenmiştir.

 

2. 3.2 “Römorkör Hizmetlerine İlişkin Esaslar” bölümüne 3.2.8 maddesi olarak “Boğaz Trafiğinin geçici bir süreyle askıya alınması nedeniyle planlı geçişin başlamadığı hallerde ücret alınmaz” ibaresi eklenmiştir. 3.2’nin alt madde numaralarından 3.2.8 maddesi; 3.2.9, 3.2.9 maddesi; 3.2.10 şeklinde tadil edilmiştir.

 

3. 4.2.2 “Şat, Duba ve Klape Kiralama Ücreti” bölümünün alt maddelerinden 4.2.2.3 maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir;

4.2.2.3 “Karaköy, Salıpazarı ve Sarayburnu rıhtımlarında, gemi ile rıhtım arasına konulmak üzere talep edilecek beher Şat için; 1 günlük kiralamalarda (cer dahil) 1.000 ABD Doları sabit ücret alınır. 1 günü aşan kiralamalarda ise; ilave beher gün için 200 ABD Doları sabit ücret alınır.””

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz