Menu

Duyurular


Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 28 ve 29 uncu Maddeleri ile...

SİRKÜLER NO: 10.2 / 0199-0164 = 17/03/2009

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 16/03/2009 tarih ve  1120-138/2009 sayılı sirküleri.

 

İlgi sirküler ile;

 

“Bazı mallara uygulanacak Katma Değer Vergisi ile Özel Tüketim Vergisi oranlarının belirlenmesine ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı 16/03/2009 tarih ve 27171 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

Maliye Bakanlığı’nın 13/3/2009 tarihli ve 236 sayılı yazısı üzerine, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 ve 29 uncu maddeleri ile 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci maddesinde değişikliğe gidilmiştir.

 

13/3/2009 tarihli ve 2009/14802 sayılı Kararnamenin ekindeki 1 Sayılı Cetvel’de ; fabrika, antrepo, liman veya hava limanlarında kısa mesafelerde eşya taşımaya mahsus, kaldırma tertibatı ile donatılmamış kendinden hareketli yük arabaları; demiryolu istasyon platformlarında kullanılan türde çekiciler; bu taşıtların aksam ve parçalarının vergi oranı %1’e düşmüştür.”

 

Denilmekte olup, anılan Bakanlar Kurulu Kararı ekte sunulmuştur.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine sunarız.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

 

Ek: 1 Bakanlar Kurulu Kararı

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz