Menu

Duyurular


IOM Donanma Kupası Koyiçi Yarışları

SİRKÜLER NO: 13.7 / 624-442 = 04/10/2022 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 04.10.2022 tarih ve 2922/710/2022 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

‘’Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul Bölge Liman Başkanlığı tarafından Odamıza gönderilen 04.10.2022 tarih ve 675541 sayılı, Ek'te sunulan yazıda;


Türkiye Yelken Federasyonu Başkanlığı tarafından gerekli tedbirlerin alınması şartı ile 08-09 Ekim 2022 tarihlerinde 10:00 - 19:15 saatleri arasında

İstanbul Yelken Kulübü Önü - Fenerbahçe parkurunda olmak üzere yelkenli teknelerle "IOM Donanma Kupası Koyiçi Yarışları"nın yapılacağı belirtilerek,


Seyir, can, mal ve çevre güvenliği bakımından, bölgede dikkatli seyir yapılması ve yapılacak yelken yarışları ile ilgili olarak gemi kaptanlarının uyarılması istendiği,’’


Belirtilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

 


Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz