Menu

Duyurular


İngiltere Deniz Kazalarını Soruşturma Şubesi’nin (MAIB)...

SİRKÜLER NO: 13.7 / 0129-105 = 16/02/2010

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 15/02/2010 tarih ve  0724-92/2010 sayılı sirküleri.

 

İlgi sirküler ile;

 

“28 Uluslararası Deniz Ticaret Odası’ndan (ICS) alınan 02.02.2010 tarihli ve RN(10)04 sayılı yazısına atfen;

 

ICS üyelerinden şu ana kadar meydana gelmiş bulunan kazaların çoğunlukla Köprüüstü Ekibi Yönetimindeki (Bridge Team Management-BTM) hatalardan kaynaklandığına dikkat etmeleri istenilerek, Bunun yanında, MAIB’in Köprüüstü Ekibi Yönetimindeki seyir zabitlerinin eğitim almasını kuvvetle desteklediği belirtilmektedir.

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

Ek: İlgi yazı ve Türkçe çevirisi

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz