Menu

Duyurular


ICS, IMO’nun Çevre Konularında Kaydettiği İlerlemeyi Memnuniyetle Karşılıyor

SİRKÜLER NO: 20.1  / 570-441 = 26/07/2017

İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 26/07/2017 tarih ve 2807-487/2017 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

“Uluslararası Deniz Ticaret Odası’ndan (ICS) alınan 10.07.2017 tarih ve PRESS(17)12 sayılı yazısına atfen;

ICS Üyeleri, IMO Deniz Çevresini Koruma Komitesi (MEPC) Toplantısı sonrasında yayımlanan ICS Basın Bildirisini ulusal basınlarına ve uygun şekilde denizcilik idarelerine ve üye şirketlere iletmeye davet edilmektedir.

 

İlgi yazı Eki Basın Bildirisi'nin Odamızda yapılan Türkçe çevirisi ilişikte sunulmaktadır.”

 

Denilmektedir.

 

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz