Menu

Duyurular


Hollanda’ya Transit Giriş Yapacak Olan Gemiadamlarına Vize Düzenlemesi Hakkında Bülten

SİRKÜLER NO: 15.2 / 0229-173 = 22/04/2010

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 21/04/2010 tarih ve  01816-201/2010 sayılı sirküleri.

 

İlgi sirküler ile;

 

“Hollanda Kraliyeti İstanbul Başkonsolosluğu Ticaret Ataşeliği’nin 19.04.2010 tarihli e-posta mesajına atfen;

 

1.         810/2009 tarihli AB Direktifi ile “Vize Kodu”nun 05 Nisan 2010 tarihinde yürürlüğe girdiği ve buna bağlı olarak AB Vize Bilgi Sisteminin bu yılın sonunda kullanılmaya başlanmasının beklendiği;

 

Vize Kodu’nun uygulamada gemiadamları için aşağıdaki gibi önemli birkaç değişiklik getirdiği;

 

• Sınırda vize başvurusu yapmak için standart bir başvuru formu kullanılmak zorunda olduğu,

• Yakın gelecekte vize başvurularının AB Vize Bilgi Sistemine kayıt edileceği, vize için başvuru yapan herkesin parmak izlerinin alınarak bilgi sistemine depolanacağı, bunun sınırda vize düzenleme prosesinin zamanının artmasına sebep olacağı, 

• Transit vizenin (B Vizesi) iptal edileceği ve gemiadamlarının sadece kısa süreli kalışlı vize   (C Vizesi) için elverişli olacağı,

• Başvuru sahibinin çok seyahat etmek zorunda olduğu konusunda akla yatkın nedenleri varsa çoklu (multiple) vize düzenlenebileceği,

• Kolektif (collective) vizenin iptal edileceği, her yabancının Schengen bölgesine seyahat edebilmek için kendi vizesini almak zorunda olduğu,

 

2. Kuralların sınırda vize alımının ancak istisnai durumlarda, yabancının Schengen bölgesine gelmeden önce vize başvurusu yapmasına engel olan önemli ve zorlayıcı sebeplerin olduğunu ıspatlaması halinde mümkün olabileceği, Hollanda Hükümetinin sınırda vize uygulaması konusunda bugüne kadar esnek bir tutum izlediği, Schengen değerlendirmesinin sonuçları ışığında bu yaklaşımın değişime uğradığı,

 

3. Çoğu gemiadamının geldiği noktalardaki diplomatik karakolların (konsolosluk vb.); bir süredir özellikle gemiadamlarına vize düzenlenmesi için dizayn edilen “Mavi Halı Prosedürü” ile çalışmakta olduğu, bu prosedürün, gemiadamlarının hareketlerinden önce vize düzenleme işlemlerinin daha basit ve hızlı yürütülmesini sağladığı, aynı zamanda çoklu giriş için ve daha uzun geçerlik süresi olan, kısa süreli C Vizesi almanın da mümkün olduğu,

“Mavi Halı Prosedürü”nün avantajlarının aşağıdaki gibi olduğu;

 

• Tasarruflu: her sefer için sınırda ödeme yapmak yerine, uzun geçerlik süreli çoklu vize için bir sefer ödeme yapılması,

• İdari yükün azaltılması: daha az vize başvurusu yapılması,

• Esneklik: Prensip olarak Kısa kalışlı C vizesi tüm Schengen ülkeleri için geçerli olduğundan, gemiadamları gemilere katılmak ve/veya ayrılmak için Hollanda ile kısıtlı olmaması,

 

hususları bulunmakta olup, konuyla ilgili daha fazla bilgi için mustafa.basaran@minbuza.nl adresinden Sn. Mustafa BAŞARAN ile irtibata geçilebileceği”

 

bildirilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Recep Düzgit

Genel Sekreter

EK: Bülten Örneği (2 Sayfa)

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz