Menu

Duyurular


Haliç’de Denizde Ölçüm Çalışması İzni

SİRKÜLER NO: 13,7 /60-52= 25/01/2016      

İlgi: Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı İstanbul Liman Başkanlığı'nın 22.01.2016 tarih ve E.745 sayılı yazısı.

İlgi yazı ile;

Denar Deniz Araştırmaları A.Ş.nin 22/01/2016 tarih ve 19 sayılı yazısına atfen;

"Haliç Unkapanı Karayolu Tüneli Geçiş Projesi Kara Tarafı ve Deniz Ortam Zemin Çalışmaları" kapsamında 25.01.2016 – 25.02.2016 tarihleri arasında, 41° 01' 57.85"K - 28° 57' 43.27"D (Kuzey Deniz Saha Komutanlığı'nın önü),  41° 01' 23.82"K - 28° 58' 7.72" D (Haliç Metro Köprüsü'nün doğusu), 41° 01' 11.36"K-28° 57' 57.76"D (Turyol Eminönü Turizm rıhtımı önü), 41° 01' 42.45"K - 28° 57' 26.51"D (İBB Haliç Sosyal Tesisinin önü) koordinatlarında, "AYKUT KAPTAN" isimli dalgıç gemisi ile haritaların üretilmesi için deniz ölçüm çalışmalarının yapılacağı,
 
Söz konusu koordinat alanında geçiş yapacak tüm gemi ve deniz aracı kaptanlarının; seyir, can, mal ve çevre emniyeti ve güvenliği çerçevesinde uyarılmaları hususu,”

bildirilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
 
                                                                                                       Saygılarımızla,
                                                                                  Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
                                                                                                      Emin EMİNOĞLU
                                                                                                        Genel Sekreter
 
 
 
 
Ek 1: ilgi yazı
 
 
Dağıtım: Tüm Üyelerimiz