Menu

Duyurular


Gümrük Müsteşarlığı’nın Taşra Teşkilatında 3 Adet Gümrük Müdürlüğü...

SİRKÜLER NO: 8.1 / 0165-126 = 12/03/2010

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 11/03/2010 tarih ve  1153-135/2010 sayılı sirküleri.

 

İlgi sirküler ile;

 

“Gümrük Müsteşarlığı’nın taşra teşkilatında 3 adet Gümrük Müdürlüğü kurulması ve mevcut bazı müdürlüklerin adlarında değişiklik yapılması hakkında Bakanlar Kurulu Kararı 11.03.2010 tarih ve 27518 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

2010/176 karar sayılı söz konusu Bakanlar Kurulu Kararı’nda ; 

 

- Gümrük Müsteşarlığı’nın taşra teşkilatında, aşağıda (1) sayılı listede belirtilen gümrük müdürlüklerinin karşılarında gösterilen gümrük ve muhafaza başmüdürlüklerine bağlı olarak kurulması hususları,”

 

Bildirilmekte olup, anılan Karar ekte sunulmuştur.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

Ek: 1  2010/176 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz