Menu

Duyurular


Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları)(Seri no: 15)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri no: 19) hk.

SİRKÜLER NO: 8.1/61-50  = 26/01/2015
 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca, 24 Ocak 2015 tarih ve 29246 sayılı  Resmi Gazete’de yayımlanan, Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri no: 15)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri no: 19)” ekte sunulmaktadır.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
 
                                                                                                       Saygılarımızla,
                                                                                  Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
                                                                                                      Emin EMİNOĞLU
                                                                                                        Genel Sekreter
 
 
 
Ek 1: İlgi Tebliğ
 
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz