Menu

Duyurular


Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri)(Seri No: 96)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ(Gümrük İşlemleri) (Seri No: 124) hk.

SİRKÜLER NO: 8.1/64-53= 28.01.2015
 
 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca, 28 Ocak 2015 tarih ve 28542 sayılı  Resmi Gazete’de yayımlanan, Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri)(Seri No:96)' nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ(Gümrük İşlemleri)(Seri No: 124)" aşağıda sunulmaktadır.
 
Not: 01.09.2012 tarih ve 28398 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 96 seri numaralı Tebliği "deri ve deriden mamul eşya ile ayakkabıların serbest dolaşıma giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili gümrük müdürlerinin belirlenmesi amacını" taşımaktadır.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
                                                                                                       Saygılarımızla,
                                                                                  Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
                                                                                                      Emin EMİNOĞLU
                                                                                                        Genel Sekreter
 
 
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz
 
 
 
 
28 Ocak 2015 Çarşamba Resmî Gazete Sayı : 29250
TEBLİĞ
Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 96)’NDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(GÜMRÜK İŞLEMLERİ)
(SERİ NO: 124)
MADDE 1 –1.9.2012 tarihli ve 28398 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 96)’nin 3 üncü maddesinin birinci fıkrası ile ikinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde yer alan tabloya “Aksaray Gümrük Müdürlüğü” eklenmiştir.
MADDE 2 –Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 –Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.