Menu

Duyurular


FONASBA “New ConTex Commentary 2017 Week 46”

SİRKÜLER NO: 6.12 / 849-646 = 17/11/2017


Üyesi bulunduğumuz FONASBA' dan 17/11/2017 tarihinde almış olduğumuz e- posta mesajı ekinde gönderilen;

 

New ConTex Commentary 2017 Week 46” hakkındaki bilgi yazısı ekte sunulmaktadır.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter
Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz