Menu

Duyurular


FONASBA “New ConTex Commentary 2017 Week 34”

SİRKÜLER NO: 6.12 / 661-504 = 25/08/2017


Üyesi bulunduğumuz FONASBA' dan 25/08/2017 tarihinde almış olduğumuz e- posta mesajı ekinde gönderilen;

 

New ConTex Commentary 2017 Week 34” hakkındaki bilgi yazısı ekte sunulmaktadır.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

                                                                                                       Saygılarımızla,

                                                                                  Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                      Emin EMİNOĞLU

                                                                                                        Genel Sekreter


Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz