Menu

Duyurular


FONASBA “New ConTex Commentary 2017 Week 08”

SİRKÜLER NO: 6.12 / 171-142 = 24/02/2017


Üyesi bulunduğumuz FONASBA' dan 24/02/2017 tarihinde almış olduğumuz e- posta mesajı ekinde gönderilen;

 

New ConTex Commentary 2017 Week 08” hakkındaki bilgi yazısı ekte sunulmaktadır.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği


Kenan TÜRKANTOS

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı


Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz