Menu

Duyurular


FONASBA “New ConTex Commentary 2016 Week 27”

SİRKÜLER NO: 6.12 / 560-463 = 15/07/2016                        

Üyesi bulunduğumuz FONASBA' dan 07/07/2016 tarihinde almış olduğumuz e- posta mesajı ekinde gönderilen;
 
New ConTex Commentary 2016 Week 27” hakkındaki bilgi yazısı ekte sunulmaktadır.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
 
                                                                                                       Saygılarımızla,
                                                                                  Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
                                                                                                      Emin EMİNOĞLU
                                                                                                        Genel Sekreter
Ek: İlgi Yazı
 
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz