Menu

Duyurular


FONASBA “New ConTex Commentary 2015 Week 47”

SİRKÜLER NO: 6.12/736-629   = 23/11/2015      

Üyesi bulunduğumuz FONASBA' dan 20/11/2015 tarihinde almış olduğumuz e- posta mesajı ekinde gönderilen;
 
New ConTex Commentary 2015 Week 47” hakkındaki bilgi yazısı ekte sunulmaktadır.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
 
                                                                                                        Saygılarımızla,
                                                                                   Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
      
                                                                                                      Kenan TÜRKANTOS
                                                                                       Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
 
 
Ek: İlgi Yazı
 
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz