Menu

Duyurular


Filistin’de Yeni İş ve Yatırım İmkanları Toplantısı Hk.

SİRKÜLER NO: 12.3 / 487-416 = 27/07/2015
 

İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 27/07/2015 tarih ve 3067-575/2015 sayılı yazısı.
 
İlgi yazı ile;
 
“DEİK'in 24.07.2015 tarihli FIL/2015-1226 sayılı e-posta mesajına atfen;
 
Türkiye - Filistin İş Konseyi tarafından, Filistin Ticaret Merkezi (PAL TRADE) İcra Kurulu Başkanı, Filistin Yatırım Teşvik Kurumu Genel Müdürü ve Filistin Turizm Derneği'nin katılımları ile 3 Ağustos 2015 tarihinde İstanbul Ceylan Intercontinental Otel'de "Filistin'de Yeni İş ve Yatırım İmkanları Toplantısı" düzenleneceği,
 
Filistin ekonomisinin 2014 yılına göre iyileşme göstermiş olup, 2015 yılında %2.9 oranında büyüme kaydetmesi beklendiği, yatırımların ise %15.5 oranında büyümesi öngörüldüğü, Türkiye ve Filistin arasında ise Haziran 2005'ten itibaren Serbest Ticaret Anlaşması yürürlükte olduğu belirtilmektedir.
Filistin'de yeni ticari işbirliklerinin ve yatırım imkanlarının değerlendirilebileceği söz konusu toplantıya katılmak isteyen üyelerimizin Ek'te  belirtilen katılım koşulları içerisinde yer alan web bağlantısı üzerinden başvurularını gerçekleştirmeleri ve ödeme dekontunu 29 Temmuz 2015 Çarşamba günü mesai bitimine kadar DEİK'e (adiblan@deik.org.tr) iletmeleri gerektiği bildirilmektedir.”
 
Denilmektedir.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
 
                                                                                                       Saygılarımızla,
                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
 
                                                                                                        Emin EMİNOĞLU
                                                                                                         Genel Sekreter
 
 
Ek: Katılım Koşulları ve Taslak Programı
 
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz