Menu

Duyurular


BIMCO Update Manager-Weekly Bülteni’nde Yayınlanan Bir Yazı: “Kılavuz Kaptana Güven” hk.

SİRKÜLER NO: 23.1  / 792-678  = 25/12/2015      

İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 24/12/2015 tarih ve 5006-866/2015 sayılı yazısı.
 
İlgi yazı ile;
 
“17 Aralık 2015 tarihli BIMCO Update manager – Weekly Bülteninde Yayınlanan "Kılavuz Kaptana Güven" başlıklı yazı ve Türkçe çevirisi yazısına atfen;
 
Deniz Kılavuz Kaptan Örgütleri için Uluslararası Standardın (The International Standard for Maritime Pilot Organizations) bir süredir yürürlükte olduğu ve dünyada birçok ülkeyi giderek akredite ettiği bildirilmektedir.  Dünyanın en büyük limanlarından bazılarında bu şekilde akredite edilmiş kılavuz kaptan örgütleri vardır ve gemileri limana uğrak yaptıkları zaman güvenebilecekleri emniyet ve kalite bakımından gemi sahiplerine ve diğer paydaşlara şeffaflık sağlayan bu standardın küresel olarak kabul edilmesinin nihai amaç olduğu bildirilmektedir.
 
ISPO, faaliyet gösterdikleri limanlarda kılavuz kaptanların örgütleri ile birlikte çalışabildikleri sistemleri uygun şekilde değerlendiren onaylanmış bir endüstri kodudur.  Akredite edilmiş limanlar listesine son zamanlarda İrlanda'nın Cork Limanı (Port of Cork) da ilave edilmiş olup, Bureau Veritas klas kuruluşu tarafından akredite edildikten sonra bu liman için bir ISPO (Kalite) sertifikası çıkarılmıştır. İlgi yazıda, ISPO'nun, standartları  şeffaf, daha iyi yönetilen, kaliteli bir kılavuzluk operasyonuna katkıda bulunduğunun öne sürüldüğü belirtilmiştir.
 
İlgi yazının Odamızda yapılan Türkçe  çevirisi (Ek – 1) ilişikte sunulmuştur.”
 
Denilmektedir.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
 
                                                                                                       Saygılarımızla,
                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
 
                                                                                                        Emin EMİNOĞLU
                                                                                                         Genel Sekreter
 
 
Ek 1: İlgi yazının Türkçe çevirisi
 
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz