Menu

Duyurular


Avustralya Deniz Kirliliği Yasası – Yeni Suçlar ve Arttırılan Cezalar

SİRKÜLER NO: 20.2 / 0267-189 =  18/04/2012

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 16/04/2012 tarih ve  1521-201 /2012 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“Uluslararası Deniz Ticaret Odası'ndan (ICS) alınan 13.03.2012 tarih ve MLC(12)10 sayılı yazısına atfen;

 

ICS üyelerinin dikkati; gemi kiralayanların petrol kirliliği konusundaki yükümlülüklerini arttıran ve deniz çevresinde kirlilik veya zarara yol açan; ya da zorunlu bildirim alanında bildirim yapmayı başaramayan gemi kaptanları için yeni suçlar getiren yeni Avustralya yasasına çekilmektedir. Yeni suçlar büyük miktarlarda cezaya tabiidir. ICS üyelerinden, yeni yasayı, Avustralya ile ticaret yapan üye şirketlerine duyurmaları istenmektedir.

 

2009 ve 2010'da meydana gelen sırasıyla Pacific Adventurer ve Shen Neng kazaları, Avustralya hükümetinin yeni suçlar belirlemesine ve gemilerin yarattığı kirliliğe ve deniz çevresinde zarara yol açmaya karşı arttırılmış cezalar çıkarmasına sebep olmuştur.

 

Yeni yasa - 2011 Denizcilik Yasa Değişikliği, 4 - 6 Aralık 2011'de yürürlüğe girmiş olup, iki yasayı değiştirmektedir: 1983 tarihli Denizlerin Korunması (Gemilerden Kaynaklanan Kirliliğin Önlenmesi) Yasası ve 1912 tarihli Seyir Yasası.

 

Bilineceği gibi, gemi sahibi veya gemi kaptanın dikkatsizliği sonucu kasten yapılmayan ve yanlışlıkla meydana gelen petrol kirliliği durumu, MARPOL {Gemilerden Kaynaklanan Deniz Kirliliğini Önleme Anlaşması - The International Convention for the Prevention of Pollution from Ships) altında yükümlülük teşkil etmemektedir. Ancak Avustralya yasası, zararın ihmalden kaynaklanması durumunda MARPOL'u aşarak yükümlülük oluşturmaktadır. Yeni yasa, bu hükmü gemi kiralayanlar için de yükümlülük getirerek genişletmektedir. Bu suç için uygulanan maksimum ceza 500 ceza biriminden 20,000 ceza birimine çıkarılmıştır (2.2 milyon AUD-Avustralya doları, 2.3 milyon USD-ABD doları). Ceza gemi sahipleri, kaptanları ve gemi kiralayanlar için geçerli olup, suç hapis ile cezalandırılmamaktadır.

 

Buna ek olarak, yeni yasa Denizcilik Yasası'na değişiklikler getirerek, gemi kaptanları için yeni suçlar belirlemiştir. Bu suçlar:

 

-Bir geminin kaptanı, deniz kıyısında ya da Münhasır Ekonomik Bölge'de (Exclusive Economic Zone - EEZ) deniz çevresinde kirliliğe ya da zarara neden olan bir gemiyi işletmemelidir.

 

-Bir geminin kaptanı, gemiyi, deniz kıyısında ya da Münhasır Ekonomik Bölge'de deniz çevresinde kirliliğe ya da zarara neden olmayacak şekilde işletmelidir.

           

Denizcilik Yasası altında yeni suçlara ilişkin para cezaları 600 ceza birimidir (66.000 AUD - 70.000 USD). Medeni hukukta para cezaları ise; "ağır ihlal" durumunda (kaptanın yönetimi deniz çevresine ciddi zarar vermiş ise veya ciddi zarar verme potansiyeli taşıyor ise) 6000 ceza birimi (660.000 AUD - 700.000 USD), diğer tüm durumlarda 600 ceza birimidir (66.000 AUD - 70.000 USD).

 

Yeni yasa, gemi kaptanının zorunlu rapor verme bölgesinde rapor verememesi durumunda da ceza gerektiren suçlar belirlemiş olup, cezası 240 ceza birimidir (26.000 AUD - 28.000 USD).

 

Gemi kaptanları için belirlenen cezalar para cezası olup hapis içermemekle birlikte, bir cezai hüküm, kaptanın bazı yetki bölgelerinde vize almasını zorlaştırarak uluslararası sularda sefer yapan gemilerde çalışma yetkisini tehlikeye atacaktır.

 

Bu durum, bir kıyı devletinin, MARPOL'ü ihlal etmeyen durumlarda yanlışlıkla olan petrol kirliliği için de cezai sorumluluk getirmesine bir örnek oluşturmaktadır. Denizin Korunması Yasası hükmü yıllardır Avustralya'da uygulanan yasadır; yeni Denizcilik Yasası tarafından belirlenen suçlar, diğer kıyı devletleri tarafından yasalaştırılan ve bu zamana kadar MARPOL'a taraf olan diğer devletler tarafından uygulanmayan suçlarla benzer niteliktedir.”

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

 

Ek 1: İlgi yazı ve ekleri

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz