Menu

Duyurular


Avrupa Birliği’nin EORİ Uygulamalası

SİRKÜLER NO: 8.7 / 351-261 = 28/06/2010

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 25/06/2010 tarih ve  2987-319/2010 sayılı sirküleri.

 

İlgi sirküler ile;

 

“AB Gümrük mevzuatında emniyet ve güvenlik önlemlerine ilişkin yapılan düzenlemeler uyarınca, 1 Temmuz 2009 tarihinden itibaren AB Gümrük İdarelerinde doğrudan işlem yapacak tüm ticaret erbabı (özellikle taşımacılar) için EORI Numarası (Economic Operators Registration and Identification Number) olarak bilinen kayıt ve kimlik numarası uygulamasına geçilmiştir.

 

Bu uygulama 01/07/2010 tarihine ertelenmiş ve bu tarih itibari ile yürürlüğe girecektir. Bu sebeple, AB Gümrük İdareleri’nden veya diğer yetkili makamlardan EORI numarası alınması gerekmektedir.

 

AB Gümrük Bölgesi’nde yerleşik olmayan operatörler (taşımacılar, ihracatçılar, ithalatçılar, vb.), özet beyan, gümrük beyanı, giriş/çıkış öncesi özet beyan, geçici depo, izin, vb. faaliyetlerde bulunanlar ile yetkilendirilmiş yükümlü (AEO) başvurusunda bulunanlar veya bulunmayı öngörenler, faaliyetlerde bulunacakları ilk Üye Ülkenin makamları tarafından kaydedilecektir.

 

AB ülkelerinde faaliyette bulunmadan önce başvuru yapılmamışsa, gümrük işlemi yapıldığı anda da EORI başvurusu yapmak mümkündür. Ancak, kayıt işlemi birkaç gün sürebileceğinden, planlanan faaliyet öncesinde başvurulması tavsiye edilmektedir.

 

EORI Numarası bir defaya mahsus alınacak olup, müteakip işlemlerde aynı numara kullanılacaktır. EORI Numarası, ilgili ülke tarafından merkezi sisteme kaydedilecek ve diğer tüm AB Ülkelerinde geçerli olacaktır.

 

TIR Karnesi kullanıcılarının, kullanıcı kodlarını EORI Numarasına taşımaları mümkündür.EORI Numarası alınması, AB sınır geçişlerinde beklemeleri en aza indireceğinden önem taşımaktadır. EORI Kılavuzu’na AB Komisyonu’nun aşağıdaki linkinden ulaşılabilirsiniz: http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/security_amendment/who_is_concerned/index_en.htm

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz