Menu

Duyurular


ABD Sahil Güvenlik Komutanlığı’nca Yayımlanan Liman Güvenliği Tavsiyeleri

SİRKÜLER NO: 2.2 / 0203-154 = 07/04/2010

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 06/04/2010 tarih ve  1621-174/2010 sayılı sirküleri.

 

İlgi sirküler ile;

 

“Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü’nün 01.04.2010 tarih ve 10953 sayılı yazısına atfen;

 

1. ABD Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından 15 Mart 2010 tarihinde yayımlanan Liman Güvenliğine İlişkin Tavsiyeler (Port Security Advisory (2-10) )’de ; Deniz Taşımacılığı Güvenlik Kanunu ( The Maritime Transportation Security Act of 2002) ile ABD Sahil Güvenlik Komutanlığının, yabancı limanlarda terörist faaliyetlere karşı alınan güvenlik tedbirlerinin etkinliğini değerlendirebileceğine ve Amerika Birleşik Devletleri’ne, karşı güvenlik tedbirlerini etkin bir şekilde yürütmeyen ülkelerden gelebilecek gemilere ek tedbirler uygulayabileceğinin ifade edildiği,

 

2. Ayrıca, söz konusu tavsiyelerde; ABD Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından güvenliği yetersiz ilan edilen ülke limanları ile bu ülkelere gidilmesi halinde alınması gerekli tedbirler ve bu limanlardan Amerika Birleşik Devletleri’ne gidecek gemilerce uygulanması zorunlu tedbirlere ilişkin bilgilerin yer aldığı,

 

3. Bu itibarla; Amerika Birleşik Devletleri ile ilgili İlgi yazı Ek’inde yer alan ülkelere uğrak yapacak Türk Bayraklı gemilerin gerekli tedbirleri alması ve uğrak limanlarında sıkıntı yaşamaması amacıyla, bir örneği Ek’te yer alan kararlara yönelik olarak gemi sahiplerinin, operatör firmaların, kaptanların ve denizcilik şirketlerinin bilgilendirilmesi istenmektedir.”

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

EK: Liman Güvenliğine İlişkin Tavsiyeler (3 Sayfa)

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz