Menu

Duyurular


AB’nin Liner Konferansları Yasağının Etkisi Konusundaki FMC İncelemesi Hk.

SİRKÜLER NO: 23.1 / 0279-0199 =  30/04/2012

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 24/04/2012 tarih ve  1674-216 /2012 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“Uluslararası Deniz Ticaret Odası'ndan (ICS) alınan 21.02.2012 tarih ve 5PC(12)03 sayılı yazısına atfen;

 

Avrupa Birliği'nin (AB), özellikle ABD/Uzak Doğu taşımalarında liner (düzenli hat) konferanslarını yasaklamasının etkisine ve Federal Denizcilik Komisyonu'nun (Federal Maritime Commİ5Sİon - FMC) ana kararlarının, ICS'in, AB dışı taşımalarda mevcut tekelciliğe karşı muafiyet (anti-trust) konusunda statükonun korunmasından yana olan duruşunu destekler gibi göründüğüne dikkat çekilmektedir.

 

Amerika Birleşik Devletlerinin Federal Denizcilik Komisyonu (FMC), uzun zamandır beklenen 'Liner Konferansı Muafiyetinin 2008 Yılında Avrupa Birliği Rekabet Yasasından Çıkarılması İncelemesrni yayınlamıştır.

 

İdari özet İlgi yazı Ekinde sunulmuştur ve incelenen dönemle (2006-2010) ilgili aşağıdaki İlginç sonuçları İçermektedir:

 

              (Ekim 2008'de yürürlüğe giren) AB Blok Muafiyetinin kaldırılmasının, AB navlun oranlarında

bağıntılı (nispi) bir düşüşe neden olmadığı görülmektedir. Başka bir deyişle, AB'nin kararından dolayı, AB'ye taşıma yapan nakliyeciler, AB'nin yasağının geçerli olmadığı örneğin Uzak Doğu ve ABD gibi ülkelere taşıma yapan nakliyecilere kıyasla avantajlı olmamışlardır.

 

              Uzak Doğu/ABD taşımalarına kıyasla, AB taşımalarındaki ücret oranı dalgalanmasında bir artış

olduğu görülmektedir. FMC, Uzak Doğu/ABD'de halen izin verilen müzakere anlaşmaları (discussion agreements) faaliyetlerinin, navlun ücreti dalgalanması üzerinde 'azaltıcı etkisinin' olmuş olabileceğini belirtmektedir.

 

İlgi yazı ve Eki ilişikte sunulmuştur.”

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

Ek 1: İlgi yazı ve ekleri

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz