Menu

Duyurular


5.000 Kg Tetril Malzemesi’nin Taşıttırılması İşine Ait Teklif İsteme Mektubu

SİRKÜLER NO: 23.1 / 826-630 = 09/11/2017

İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 08/11/2017 tarih ve 4258-699/2017 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumsal İkmal Dairesi Başkanlığı’nın 08.11.2017 tarih ve E.178202 sayılı yazısına atfen;

 

Kurumlarının ihtiyacı olan 5.000 Kg Tetril Malzemesi”nin 2017 yılının Kasım ayının ikinci yarısında sevke hazır olmasının beklenmekte olduğu, Chennai Deniz Limanı / Hindistan’dan, Derince Limanına yazıları Ek’inde  gönderilen “İhale Dokümanı”na uygun olarak taşıttırılacağı,

 

İstenilen bilgilerin eksiksiz doldurularak konu taşımaya ait tekliflerin, verilmesi zorunlu olan belgelerle birlikte kapalı zarf içerisinde 13 Kasım 2017 Pazartesi günü saat 14:00’a kadar Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumsal İkmal Dairesi Başkanlığı’na gönderilmesi hususu,

 

Belirtilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 


Ek: İlgi Yazı

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz