Menu

Duyurular


2016 Yılı ÖTV’siz Yakıt Uygulamaları

SİRKÜLER NO: 18.4  / 799-685 =  28/12/2015     

İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 25/12/2015 tarih ve 5019-868/2015 sayılı yazısı.
 
İlgi yazı ile;
 
“Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü'nden alınan 24.12.2015 tarih ve E-83408 sayılı yazısına atfen;
 
  • Deniz araçlarında ÖTV'si sıfırlanmış yakıt kullanılmasına 01.01.2004 tarihinden itibaren başlandığı, kararın uygulama esaslarını belirlemek üzere Maliye Bakanlığınca ÖTV (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği  ile söz konusu Tebliğler kapsamında ve yıl içerisinde yapılan değerlendirmeler neticesinde ÖTV'siz yakıt uygulamasına yönelik her yıl uygulama talimatının yayımlandığı,
 
  • Bu çerçevede  2016 yılı ÖTV'siz Yakıt Uygulaması Liman Başkanlığı Uygulama Talimatının yayınlandığı,
 
-  "N" seri numaralı YAD düzenlenmesine 25.12.2015 tarihinde başlanacağı,
-  Uygulamanın kontrol ve takibinin ilgili Tebliğlerdeki esaslar ve ÖTV'siz Yakıt Bilgi Sistemine  eklenen Genel Uygulama Talimatı ve Ek'leri (11 Sayfa) ile 2013 Yılı Gemi Cinslerine Göre Yakıt Tüketim Kapasitesi Tespiti (7 sayfa) doğrultusunda yapılmasının gerektiği husus,
bildirilmektedir.
 
 2016 Yılı ÖTV'siz Yakıt Uygulaması Liman Başkanlığı Uygulama Talimatı ve  ve Ek'leri Odamızın web sayfasında www.denizticaretodasi.org.tr adresinde ana sayfada  "Duyurular" bölümünde ve ana sayfada   sağ alt köşede " ÖTV'siz Yakıt Uygulamaları" bölümünde yayınlanmaktadır.”
 
Denilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
 
                                                                                                       Saygılarımızla,
                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
                                                                                                        Emin EMİNOĞLU
                                                                                                         Genel Sekreter
 
Ek 1: ilgi yazı
 
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz