Menu

Duyurular


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (EPDK) “Kurul Kararları”

SİRKÜLER NO: 8.1 / 274-228 = 30/03/2017 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 30/03/2017 tarih ve 1224-242/2017 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

30 Mart 2017 Tarih ve 30023 Sayılı Resmî Gazete’de Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun;

23/03/2017 Tarihli ve 6987-9 Sayılı Kurul Kararı (Petrol Piyasasında Lisans Başvurusu Açıklamalarına İlişkin Kurul Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair Kurul Kararı),

23/03/2017 Tarihli ve 6988 Sayılı Kurul Kararı (Madde 1/A – Yalnızca madeni yağ faaliyetinde bulunmak üzere ihrakiye teslimi lisansı başvurusunda bulunanlar ve incelemeye konu yıl içerisinde lisansında yalnızca madeni yağ faaliyeti işli olan ihrakiye teslimi lisansı sahipleri için bu Karar uygulanmaz.)

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 

 

 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz