Menu

Duyurular


“M /T ÖMERLİ” İsimli Su Tankeri’nin Satış İlanı Hk.

SİRKÜLER NO: 23.1 / 018-017 = 17/01/2014
 

 
İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 16/01/2014 tarih ve  228-36 / 2014 sayılı yazısı.
 
İlgi yazı ile;
 
“Türkiye Denizcilik İşletmeleri Destek Hizmetler Daire Başkanlığı’ndan alınan 13.01.2014 tarih ve 272 sayılı yazı ile, Şirketlerine ait “M/T ÖMERLİ” İsimli Su Tankeri’nin 4046 sayılı Kanun kapsamında “Satış” yoluyla özelleştirilmesine ilişkin olarak hazırlanmış ve yazıları Ek’inde örneği sunulan ilan metninin 21.01.2014 – 12.02.2014 tarihleri arasında Odamız web sayfasında http://www.denizticaretodasi.org.tradresinde yayınlanması istenmektedir.  
 
“Türkiye Denizcilik İşletmeleri A. Ş.’den Yatırımcılara Davet” yazısı Odamızın web sayfasından www.denizticaretodasi.org.tradresinde ana sayfada “Duyurular” bölümünde yayınlanmaktadır”
                                                          
Denilmektedir.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
 
                                                                                                       Saygılarımızla,
                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
 
                                                                                                        Emin EMİNOĞLU
                                                                                                         Genel Sekreter
 
EK 1: Satış İlan Metni
 
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz