Menu

Duyurular


“Japonya- Türkiye hizmet Ticareti" Hk.

SİRKÜLER NO: 23.1/216-271= 25/05/2015
 

 
İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 25/05/2015 tarih ve 2216-401/2015 sayılı yazısı.
"TOBB'un 20.05.2015 tarih ve 9793 sayılı yazısına atfen;
Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan 13.05.2015 tarihli ve 29002382-030.01-62904 sayılı yazıya atfen ülkemiz ile Japonya arasında akdedilmesi planlanan ve kapsamında hizmet ticaretinin de bulunduğu Ekonomik Ortaklık Anlaşması'nın (EOA) müzakerelerinin Aralık 2014 itibarıyla başladığı ve bahsi geçen ülkenin "hizmet ticareti" anlamında potansiyel taşıdığının değerlendirildiği, bu nedenle müzakere sürecinin ülkemiz ve hizmet sunucularımızın çıkarları çerçevesinde etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesinin gerektiği ifade edilmektedir.
Yazıda devamla, müzakerelere esas oluşturacak ülkemiz pozisyonunun belirlenmesinde bir örneği ilgi yazı ekinde sunulan hususlara ilişkin bilgilere ihtiyaç duyulduğu belirtilerek bahse konu listesinin "Analiz Amaçlı Veri Talebi"Bölümü "1.26 Tersanecilik, gemi yapımı, tamir ve bakım"başlığını içerdiği cihetle konu hakkında görüş, öneri ve değerlendirmelerinizinen geç 28.05.2015 tarihi saat 12:00'akadar Odamıza (mustafa.yavuzyilmaz@denizticaretodasi.org.tr) bildirilmesi hususunda bilgi ve gereğini arz ve rica ederiz."
Denilmektedir.
Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
 
                                                                                                       Saygılarımızla,
                                                                                  Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
                                                                                                      Emin EMİNOĞLU
                                                                                                        Genel Sekreter
 
 
Dağıtım: Tüm Üyelerimiz