Menu

Duyurular


“e-Tebligat” Bilgilendirme Semineri

SİRKÜLER NO: 8.1  / 010-009 = 14/01/2014
 
 
İstanbul Ticaret Odası Bilişim Teknolojileri ve E-Ticaret Şubesi web sayfasından alınan, (http://www.ito.org.tr/wps/portal/duyurular?WCM_GLOBAL_CONTEXT=ito_portal_tr/ito-portal/duyurular/gm-duyurular/af0d338042817bb2bacdfe58495568bd)  10/01/2014 tarihli “e-Tebligat Bilgilendirme Semineri” konulu yazısında;
Elektronik Tebligat hizmeti; Bilişim sistemleri vasıtasıyla muhatabın elektronik tebligat adresine iletilmek üzere, tebligatı çıkaran merci tarafından tebligatın gönderilmesini ve bu iletinin muhataba elektronik ortamda delillendirilerek tesliminin sağlanmasını ifade etmektedir.
Elektronik tebligat, temel olarak, 7201 sayılı Tebligat Kanunu’na 6099 sayılı Kanun ile eklenen 7/A madde ile Elektronik Tebligat Yönetmeliği’nde düzenlenmiştir. Elektronik Tebligat Yönetmeliği, 19 Ocak 2013 tarih ve 28533 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe girmiştir.
 
Bu yönetmelikle anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlere, elektronik yolla tebligat yapılması zorunlu hale getirilmiş olup, anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin PTT veya bu konuda hizmet veren BTK tarafından belirlenecek olan Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) hizmet sağlayıcıları vasıtasıyla elektronik tebligata elverişli KEP adresi temin etmeleri gerekmektedir.
 
Bu çerçevede, üyelerimizin, e-Tebligat konusunda bilgilenmelerini teminen Odamızca ücretsiz bir bilgilendirme semineri düzenlenecektir. Anılan seminerde, “e-Tebligat” konusu Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile işbirliği içerisinde konu ile ilgili Bakanlık ve kuruluşların yetkili uzmanlarının katılımı ile değerlendirilecektir.
 
Bu itibarla, 29 Ocak 2014 Çarşamba günü 13:30– 16:30 saatleri arasında Odamız Merkez Binası 4. Kat Meclis salonunda düzenlenecek olan “e-Tebligat Bilgilendirme Semineri”ne katılım için ekteki formu doldurarak en geç 28 Ocak 2014 tarihine kadar Odamıza iletmenizi istirham ederiz.”
 
Denilmektedir.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerine sunarız.
 

                                                                                                          Saygılarımızla,
                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
 
                                                                                                        Emin EMİNOĞLU
                                                                                                         Genel Sekreter
 
 
 
EK 1: KAYIT_FORMU
 
 
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz