Menu

Duyurular


“Diğer Hazine Alacaklarının Yönetimi, Takip ve Tahsili ile Kaydedilmesine Dair Yönetmelik” hk.

SİRKÜLER NO: 23.1 / 681-511 = 23/12/2014
 

 
İlgi: İMEAK DTO’ dan alınan, 23/12/2014 tarih ve 5305-862 / 2014 sayılı yazısı.
 
İlgi Yazı İle;
 
"Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)  tarafından “Diğer Hazine Alacaklarının Yönetimi, Takip ve Tahsili ile Kaydedilmesine Dair Yönetmelik ”  23.12.2014 tarih ve 29214 sayılı Resmi Gazete’de   yayınlanmış olup  yayım tarihinde yürürlüğe girmiştir. 
           
Bahse konu Yönetmeliğin amacı , diğer Hazine alacaklarının yönetimi, takip ve tahsili ile kaydedilmesine dair usul ve esasları düzenlemektir. Bahse konu Yönetmelik, Hazine Müsteşarlığına diğer Hazine alacağı borçlusu olanlar ile koordinasyon, takip ve muhasebe birimlerini kapsamakta olup Odamız web sayfası (www.denizticaretodasi.org.tr ) “Duyurular/ Mevzuat Duyuruları” bölümünde yayınlanmaktadır.”
 
denilmektedir.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerine sunarız.
 
 
                                                                                                       Saygılarımızla,
                                                                                  Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
                                                                                                      Emin EMİNOĞLU
                                                                                                       Genel Sekreter
 
 
 
 
EK: 1 ilgi yönetmelik
 
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz