Menu

Duyurular


“2014/10 Sayılı Karar ” Hk.

SİRKÜLER NO: 23.1 / 674-504 = 23/12/2014
 

 
İlgi: İMEAK DTO’ dan alınan, 23/12/2014 tarih ve 5306-863 / 2014 sayılı yazısı.
 
İlgi Yazı İle;
 
"TOBB’un 18.12.2014 tarih ve 24079 sayılı yazısına atfen;
                   
Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan 05.12.2014 tarih ve 98368119-120.99-6099 sayılı yazıya atfen;
 
            1. Hedef pazar olarak belirlenen ülkelerde teknik müşavirlik, müteahhitlik ve inşaat malzemeleri sektörlerine yönelik mal ve hizmet ihracatının artırılması amacıyla teknik müşavirlik şirketleri ve bıı sektörlerde faaliyet gösteren sektörel kuruluşların yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirilen bazı faaliyetlerine yönelik bir teşvik programını “Teknik Müşavirlik Hizmetlerine Yapılacak Devlet Yardımları Hakkında 2012/3 Sayılı Tebliğ”in daha önce 25.06.2012 kapsamında yürütüldüğü,
 
            2. Uygulamada hâsıl olan ihtiyaçlar ve sektör görüşleri dikkate alınarak 2012/3 sayılı Tebliğin yerini almak üzere hazırlanan "Teknik Müşavirlik Hizmetlerine Yapılacak Devlet Yardımları Hakkında 2014/10 Sayılı Karar"ın 28.11.2014 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandığı ve  bahsi geçen karar ile belirli kalemlerde destek oranlarının arttırıldığı ve yeni destek kalemlerinin ilave edildiği,
 
            3. Söz konusu kararla birlikte;
            - Teknik müşavirlik şirketlerinin yurtdışında üstlendiği her bir proje için sağlanan azami destek tutarı 300.000 ABD dolarından 1 milyon ABD dolarına yükseltildiği,
            - Yurtdışı ofis desteğinde azami 5 olarak belirlenmiş bulunan desteklenen ofis sayısı 7'ye, destek süresi 3 yıldan azami 6 yıla çıkarıldığı,
            - Reklam, pazarlama ve tanıtım desteğinde 75.000 ABD doları olan azami destek tutarı 100.000 ABD dolarına yükseltilmiş, destek süresi 3 yıldan azami 6 yıla çıkarılmış ayrıca, tanıtım ve halkla ilişkiler hizmetleri de destek kapsamına alındığı,
 
            4. Ayrıca, Karara yeni desteklerin ilave edildiği ve  bu desteklerin;
            -  Yurtdışında proje üstlenen teknik müşavirlik şirketlerinin yazılım harcamaları için yılda azami 50.000 ABD dolarına kadar,
            - Şirketlerin yurtdışı projeleri için gerçekleştirdiği mesleki sorumluluk sigortası harcamaları için yılda azami 50.000 ABD dolarına kadar,
            - Uluslararası   mesleki yarışmalara katılım harcamaları için organizasyon başına azami 10.000 ABD dolarına kadar destek verilebileceği,
ifade edilmektedir.
 
            Yazıda devamla, 2014/10 sayılı Karar kapsamında sağlanacak teşviklerin ilgili şirketlerin yurtdışına açılımına ve yeni projeler üstlenmesine önemli katkı sağlayacağına değinilmiştir. Söz konusu Karar ve Kararın Uygulama Usul ve Esaslarına İlişkin Genelge’ye Ekonomi Bakanlığı web sayfasından (www.ydmh.gov.tr ) erişilebileceği belirtilmektedir.”
 
denilmektedir.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerine sunarız.
 
 
                                                                                                       Saygılarımızla,
                                                                                  Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
                                                                                                      Emin EMİNOĞLU
                                                                                                       Genel Sekreter
 
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz