Menu

Aylık Yazı Dizileri

Veda

Veda

Değerli Üyeler,

Onur ve kıvançla sürdürdüğüm Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği Başkanlık görevim 31 Mayıs 2012 tarihi itibariyle sona erdi. Görevde bulunduğum süre içinde siz saygıdeğer üyelerimizin her zaman büyük desteğini gördüm. Bana ve icra kurulumuza vermiş olduğunuz destek için çok teşekkür ederim.

İnsanlar ve toplumların hayatları, tutumları, davranışları ve hareketleri üç zaman boyutu içinde yer alır. Doğal hayatın dışında, bütün olaylar ve hareketler üç zaman boyutunun etkisi altında meydana gelir. Bunlar, “geçmiş zaman-yaşanan zaman-gelecek zaman” boyutlarıdır. “Dün-Bugün-Yarın” açıklanan zaman boyutlarının kısaltılmış şeklidir ve onlarla eş anlamlıdır. Dün meydana gelen olay ve hareketler, bugünün olay ve hareketlerini hazırlar, etkiler ve yönlendirir. Bugünün olay ve hareketleri ise yarının hazırlayıcısı, etkileyicisi ve yönlendiricisidir.

“Bugün”, “Şimdi”, “Bu an” denilen ve genellikle gelip, geçici sanılan yaşanan zaman, bir yönü ile geçmişe, diğer yönüyle de geleceğe bağlıdır ve hayatın sürekliliğini temsil eder. Üç zaman boyutunda birbirilerini izleyen, birbirlerine sıkı sıkıya bağlı olan ve aralarında daima bir sebep-sonuç ilişkisi bulunan olayların ve hareketlerin meydana getirdiği zincir, hayatın en önemli ve en büyük gerçeklerinden birini ortaya koyar. Bu, gerçek hayatın açıklanan sürekliliğine doğru ve şuurlu bir uyum sağlamalarına ve zaman boyutu ile bütünleşmelerine bağlıdır. Aksi halde, kendi iradeleriyle, kendilerini belirli bir zaman boyutuna sıkıştıran ve hapseden insanlar ve toplumlar, başka bir zaman boyutunda eriyip yok olurlar.

Tarihin en önemli konusu da, toplumların hayat ve kaderlerinde rol almış kimselerin tutum ve davranışlarını ortaya koymaktır. Toplumların kaderlerini kendi hayat kaderleriyle bir tutanlar yanılgı içinde bulunurlar. Yalnız toplumuyla bütünleşen ve toplumunu her şeyin, her değerin üstünde tutan liderlerin görüşleri, eserleri ve sözleri insanlığa ve topluma emanet edilebilir.

Bir kültür ve ülkü birliği olan Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği Topluluğu, hayatın sürekliliğine doğru ve şuurlu bir şekilde uyum sağladı, bütün zamanlarda bütünleşti, her şeyden önce topluluğumuzun varlığına olan inançla, azim ve kararlı çalışmalarla çözümledi. Bir mesele karşısında açıklanması gereken ilk hususların başında, topluluğun bir düşünce, şuur ve hizmet birliği olduğunu ve bir hayat tarzının bulunduğu gerçeğini kabul eden bir topluluk oldu.

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği, hayatın sürekliliğine doğru, şuurlu bir uyum gösteren ve zaman boyutları içerisinde yüksek değerlerini koruyarak bütünleşen bir topluluğun eseridir. Bu topluluğun en büyük belirgin özelliği, kendisine inanmış ve doğruları gösteren lider ve kadrosunun öncülüğünde üyelerinin sabırla, azim ve kararlılıkla sürekliliğe uyum göstermeleridir.

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği’ne, zaman boyutu içinde üye olmak bir ayrıcalık taşır. Kurulduğu günden itibaren bu topluluğu oluşturan kurumların ve bu kurumları temsil eden kişilerin karşılaştıkları olaylar ve hareketleri, çözüme ulaştıran bilimsel düşünceleri bir değer olarak yer aldı. Derneğimiz, iktisadi düşüncelerde rekabeti, “hizmet kalitesinin yükseltilmesi” anlayış inançlarına bağlı olarak değerlendirdi.

Böyle bir Derneğin icra kurulunun başında yer almak benim için son derece onurlu bir görev oldu. Bu onurlu görevi, saygıdeğer üyelerimizin desteğiyle, bana ve icra kurulumuza olan güvenleriyle başarıya ulaştırdığım inancını taşımaktayım. Sizlerden gelen ve mesleğimizi ilgilendiren birçok sorunları, bilimsel olarak yetkili makamlara doğru ve zamanında ilettim, anlattım ve sonuç almaya çalıştım.

Bu uğraşılarda hiçbir zaman yalnız değildim, her zaman yine sizler tarafından icra kuruluna seçilen arkadaşlarım yanımdaydı ve birlikte bu mücadeleyi verdik ve görevi başarıyla yerine getirdik

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği, tarihi varlık alanında yüzyılı aşkın bir süre, Galata’da bulunan han odalarında görevini sürdürdü. Genel Kurullarını ve diğer toplantılarını hep kiralık mekânlarda yaptı. Başkanlığım döneminde icra kurulu arkadaşlarımın uyum içinde çalışması, sizlerin de desteğiyle “Sonsuzluk Sürecinde Mekânla Bütünleşme Projesi” adını taşıyan projeyi başlattık. Bu mekânı bitirebilmek için arkadaşlarım “Gurur Projesi” adını taşıyan projeyle, maddi katkıda bulunan üyelerimizin isimlerini sonsuzlaştırdık. Sıkıntı ve güçlüğü yenerek denizcilik alanında özellikle mesleğimizi ilgilendiren alanda güzel bir eser meydana getirdik.

Bugün konferans salonuyla, toplantı salonlarıyla, kütüphane ve sanat galerisiyle bir “Denizcilik Kültür Merkezi” haline gelen bu mekânda, özlem toplantılarımızı, Genel Kurul ve sektör toplantılarımızı yapmaktayız. Ayrıca eğitim ve konferanslarımızı da kendi mekânımızda gururla vermekteyiz.

Değerli Üyeler

Zaman boyutunda benim de Başkanlık görevim sona erdi. Sağlam bir zemine oturan Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği, bundan sonraki sonsuzluk sürecinde çok iyi yetişmiş genç arkadaşlarımız tarafından idare edilecektir. Aslında benim, denizcilik alanında sizlere söyleyeceklerim bitmedi. Benim bu söyleyeceklerimi bundan sonra gelen genç arkadaşlarım size söyleyecek ve anlatacaklar.

Başkanlıkta bulunduğum zaman boyutunda, temel ve kalıcı unsurlar konusunda yayınlanan yazılarım yarına, gelecek kuşaklara aktarılan önemli bir bilgi hazinesi olacak ve bizleri, dönemimizi anlatan bir değer taşıyacaktır.

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği icra kurulana gelenler,topluluğunyüksek değerlerini sürekli koruyup geliştirmeye, bu değerleri bütün zamanlarda doğru, gerçek bilgilerle üyelerini aydınlatma ve irşat etme görevlerini yerine getirmeye yükümlü olacaklardır.

Başkanlık dönemimde birlikte çalıştığım Sayın Cavit Kaplan, Rahmetli Coşkun Yurtkoru, Sayın Timuçin Pekar, Sayın Recep Düzgit, Sayın Kenan Türkantos, Sayın Emin Eminoğlu, Sayın Andrea Vermez, Sayın Murat Denizeri, Sayın Yavuz Tarku, ve Sayın Kemal Özbiçer arkadaşlarıma, benim görüş ve düşüncelerimi paylaşmalarından ve yardımlarından dolayı çok teşekkür ederim.

Başkanlık dönemimde birlikte çalışmaktan keyif aldığım Derneğimiz çalışanları başta Dernek Müdiremiz Sayın Neslihan Başarslan’a ve idaresinde bulunan Nursel Topal, Mustafa Kulpu, Erdinç Şen ve Mesut Gül kardeşlerime, üstün çalışmalarından dolayı teşekkür ederim.

Başkanlığım sürecinde ben ve Yönetim Kurulu Üyesi arkadaşlarım sizlerin desteğiyle, büyük işler başardık. Bu başarıda, saygıdeğer üyelerimizin sağduyusu başlıca rehberimiz ve kaynağımız oldu. Bu yakın ilgi ve alakalarını esirgemeyen siz değerli üyelerimize teşekkür eder, sağlık ve mutluluk içinde bol kazançlı nice yıllar dilerim.

Hoşça kalın!...

Ruhi Duman
Bostancı, 1 Haziran 2012