Menu
 • slidebg1
  Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nde Yapılan Toplantı
 • slidebg1
  DERNEĞİMİZİN ANKARA ZİYARETİ
 • slidebg1
  DERNEĞİMİZİN İMEAK DENİZ TİCARET ODASI ZİYARETİ
 • slidebg1
  KILAVUZLUK VE RÖMORKÖRCÜLÜK, PALAMAR HİZMETLERİNİN ÜCRETLERİ HAKKINDA YÖNERGE-İNGİLİZCE
 • slidebg1
  Vapur Donatanları
  ve Acenteleri Derneği
  Üyelerimizin ihtiyaçlarına yönelik çözümler üretiyoruz.
 • slidebg1
  120 Yıllık Süreklilik
  Derneğimiz Faaliyetini Sürdüren En Eski Derneklerden Biridir.
 • slidebg1
  105'in Üzerinde Aktif Üye
  Üyelerimizin aktif katılımları ile her geçen gün büyümekteyiz.
 • TAYK Çakabey Açıkdeniz Trofesi MDK Marmara Kupası 51. Yıl Yat Yarışları

  7.06.2023

  SİRKÜLER NO: 13.7 / 344-208= 07/06/2023İlgi:İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 07.06.2023 tarih ve 1572/432/2023 sayılı yazısı.İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgiyazıda;‘’Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbulBölge Liman Başkanlığı tarafından Odamıza gönderilen 06.06.2023 tarih ve1194903 sayılı Ek'te sunulan yazıda;Türkiye Yelken Federasyonu Başkanlığıtarafından gerekli tedbirlerin alınması şartı ile 10- 11 Haziran 2023tarihlerinde 10:00 - 24:00 saatleri arasında Marmara Adası/Asmalı Ada -ModaKoyu parkurunda olmak üzere "TAYK Çakabey Açıkdeniz Trofesi MDK MarmaraKupası 51. Yıl Yat Devamı

 • GİSPİR Kupası Yat Yarışları

  7.06.2023

  SİRKÜLER NO: 13.7 / 343-207= 07/06/2023İlgi:İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 07.06.2023 tarih ve 1571/431/2023 sayılı yazısı.İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgiyazıda;‘’Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbulBölge Liman Başkanlığı tarafından Odamıza gönderilen 06.06.2023 tarih ve1196574 sayılı Ek'te sunulan yazıda;Türkiye Yelken Federasyonu Başkanlığıtarafından gerekli tedbirlerin alınması şartı ile 17- 18 Haziran 2023tarihlerinde 12:00 - 20:00 saatleri arasında Moda Koyu-Adalar açıkları parkurundaolmak üzere "GİSPİR Kupası Yat Yarışları"nın yapılacağı belirtilerek,Seyir, can, mal Devamı

 • Liman Tesislerinde Gemiden Gemiye Yük Transferine (STS) Yönelik Emniyet Şartları

  6.06.2023

  SİRKÜLER NO: 23.1 / 341-206= 06/06/2023İlgi:İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 06.06.2023 tarih ve 1457/426/2023 sayılı yazısı.İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgiyazıda;‘’T.C. Ulaştırma ve Altyapı BakanlığıDenizcilik Genel Müdürlüğü tarafından Odamıza gönderilen 05.06.2023 tarih1188355 sayılı yazıda ;Gümrük gözetimi ve denetiminde olan işletmelereait iskelelerde ve/veya rıhtımlarda, iskeleye/rıhtıma yanaşmış büyük hacimlitankerler ile taşınan benzin türleri, ham petrol, nafta (hammadde ve solventnafta hariç), gaz yağı, jet yakıtı, motorin türleri, fuel-oil türleri, biodizel ile sıvıl Devamı

 • Kılavuzluk Hizmet Emniyetine İlişkin Yönerge

  6.06.2023

  SİRKÜLER NO: 23.1 / 340-205= 06/06/2023İlgi:İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 06.06.2023 tarih ve 1555/420/2023 sayılı yazısı.İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgiyazıda;‘’Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı DenizcilikGenel Müdürlüğü Odamıza gönderdiği 03.03.2023 tarih ve 1010893 sayılı yazısıile "Kılavuz Kaptan Transfer Emniyetine İlişkin Yönerge Taslağı"hakkında görüş istemiş, Odamızca 07.03.2023 tarih ve 740 sayılı yazı ilesektörden görüş sorulmuş, gelen görüşler doğrultusunda Kılavuz Kaptan TransferEmniyetine İlişkin Yönerge Taslağı hakkında Odamız görüşü 21.03.2023 tarih ve874 sayılı Devamı

 • Online Duyuru Sistemi

  6.06.2023

  SİRKÜLER NO: 23.1 / 339-204= 06/06/2023İlgi:Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tuzla Bölge Liman Başkanlığı’ndan alınan 06.06.2023tarih veE-97989116-199-1195135 sayılı yazısı.Tuzla Bölge Liman Başkanlığı’ndan alınan ilgi yazıda;‘’Bölge Liman Başkanlığımız, idari sahamıziçerisinde yürütülen tüm faaliyetlerin; Bakanlığımızın ana politika, stratejive hedefleri ile mevzuat ve uluslararası normlar doğrultusunda, ulusal veuluslararası standartlarda, etkinlik ve verimlilik ilkeleri ile hizmetstandartlarına uygun olarak planlanmasından, koordine edilmesinden vedenetlenmesinden sorumludur. Bölge Liman Başk Devamı

 • Kılavuzluk ve Römorkörcülük ile Palamar Hizmetlerinin Ücretleri Hakkında Yönergenin İngilizce çevirisi

  6.06.2023

  SİRKÜLER NO: 2.8 / 338-203= 06/06/202331.05.2023 Tarihinde 2.8/ 321-196 Sirküler No ile Yayımladığımız ‘’Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın12.04.2023 tarih ve E-1085810 sayılı Bakanlık Makam Olur’u ile yayımlanan 01.07.2023 tarihinde yürürlüğe girecek olan Kılavuzlukve Römorkörcülük ile Palamar Hizmetlerinin Ücretleri Hakkında Yönerge’’nin İngilizceçevirisi ekte sunulmuştur.Sayın Üyelerimizinbilgilerine rica ederiz.Saygılarımızla,VapurDonatanları ve Acenteleri DerneğiEminEMİNOĞLUGenelSekreterEk:01.07.2023 tarihinde yürürlüğe girecek Yönergeninİngilizce ÇevirisiDağıtım: Tüm üyelerimiz Devamı

 • Ulaştırma ve Lojistik Meclisi Webinarı

  5.06.2023

  SİRKÜLER NO: 12.3 / 337-202= 05/06/2023İlgi:Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan 05.06.2023 tarih ve E-34221550-050.99-6033sayılı yazısı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınanilgi yazıda;‘’Birliğimiz Türkiye Sektör Meclisleribünyesinde yer alan Türkiye Ulaştırma ve Lojistik Meclisi tarafından, İthalatKontrol Sistemi (ICS2) ve Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi(U-ETDS) konularında bilgilendirme yapılması amacıyla 12 Haziran 2023 tarihindesaat 13.00'te bir webinar gerçekleştirilecektir.Söz konusu webinarda Birliğimiz üyesi sektörmeclisleri, Odalarımızın ilgili komit Devamı

 • Okul Sporları Kürek Yıldızlar - Gençler (A-B)(Erkek-Kız) Türkiye Birinciliği Yarışları

  2.06.2023

  SİRKÜLER NO: 13.7 / 318-193= 02/06/2023İlgi:İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 02.06.2023 tarih ve 147/417/2023 sayılı yazısı.İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgiyazıda;‘’Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbulBölge Liman Başkanlığı tarafından Odamıza gönderilen 02.06.2023 tarih ve1183766 sayılı Ek'te sunulan yazıda;Türkiye Kürek Federasyonu Başkanlığı tarafındangerekli tedbirlerin alınması şartı ile 07 Haziran 2023 tarihinde saat 08:00 -17:00 arasında Unkapanı Köprüsü - Haliç Kürek ve Kano Spor Merkezi parkurundaolmak üzere "Okul Sporları Kürek Yıldızlar - Gençler (A-B)(Erkek-Kız)Tü Devamı

 • Dragon Festivali Kano Yarışları

  2.06.2023

  SİRKÜLER NO: 13.7 / 34-200= 02/06/2023İlgi:İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 02.06.2023 tarih ve 1544/416/2023 sayılı yazısı.İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgiyazıda;‘’Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbulBölge Liman Başkanlığı tarafından Odamıza gönderilen 02.06.2023 tarih ve1183529 sayılı Ek'te sunulan yazıda;Türkiye Kano Federasyonu Başkanlığı tarafındangerekli tedbirlerin alınması şartı ile 03-04 Haziran 2023 tarihlerinde MaltepeOrhangazi Şehir Parkı Sahil parkurunda olmak üzere "Dragon Festivali KanoYarışları"nın yapılacağı belirtilerek,Seyir, can, mal ve çevre güvenliği ba Devamı

 • BALTIC FREIGHT MARKET REPORTS WEEK 22

  2.06.2023

  SİRKÜLER NO: 6.12 / 333-199= 02/06/2023Üyesi bulunduğumuz FONASBA' dan 02.06.2023tarihinde almış olduğumuz e- posta mesajında gönderilen;“Baltic Freight MarketReports Week 22” hakkındakiyazı ekte sunulmaktadır.Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.Saygılarımızla,VapurDonatanları ve Acenteleri DerneğiEminEMİNOĞLUGenelSekreterEk: İlgi YazıDağıtım: Tüm üyelerimiz Devamı


ÖNEMLİ DUYURULAR İÇİN TIKLAYINIZ

DERNEĞİMİZ HAKKINDA

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği, 6 Kasım 1902 tarihinde İstanbul Yabancı Gemi Şirketleri Deniz Ticaret Odası adı ile bu 1890 lı yıllarda artmaya başlayan yolcu ve yük taşımacılığının artış ile başlayan sorunlarını birlik içinde çözmek amacı ile kurulmuştur.

Devamını Oku
Ataturk

KURUMLAR

 • T.C. Ticaret Bakanlığı
 • Deniz Ticaret Odası
 • FONASBA
 • T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı