Menu
 • slidebg1
 • slidebg1
  GEMİ BROKERLERİ VE ACENTELERİ ULUSAL BİRLİKLERİ FEDERASYONU (FONASBA) 2023 YILI TOPLANTISI
 • slidebg1
  Ticaretin Kolaylaştırılması Koordinasyon Komitesi 2024-2028 Eylem Planı Çalıştayı Gerçekleştirildi
 • slidebg1
  Gemi Acentelik Hizmetleri Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğin Yürürlüğe Giriş ve Uyma Tarihi Hk.
 • slidebg1
  GEMİ ACENTELİK HİZMETLERİ ÜCRET TARİFESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ 2023/1
 • slidebg1
 • slidebg1
 • slidebg1
  Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nde Yapılan Toplantı
 • slidebg1
  DERNEĞİMİZİN ANKARA ZİYARETİ
 • slidebg1
  DERNEĞİMİZİN İMEAK DENİZ TİCARET ODASI ZİYARETİ
 • AB SKDM Özel Sektör Bilgilendirme Seminerleri

  22.02.2024

  SİRKÜLER NO: 12.3 / 136-84= 22/02/2024İlgi:İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 21.02.2024 tarih ve 519/148/2024 sayılı yazısı.İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgiyazıda;‘’Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ndenalınan 19.02.2024 tarih 1792 sayılı yazı ile, Avrupa Birliği'nin (AB) AvrupaYeşil Mutabakatı kapsamında hayata geçirdiği Sınırda Karbon DüzenlemeMekanizması (SKDM), raporlama yükümlülüklerini içeren geçiş dönemi uygulamasıitibariyle 1 Ekim 2023 tarihinden itibaren devreye alındığı, SKDM'nin 2026yılında ana uygulama dönemi başladığında, AB'ye ithal edilen ilgili ürünleregömülü emi Devamı

 • Hamburg Index January 2024

  20.02.2024

  SİRKÜLER NO: 6.12 / 135-83= 20/02/2024Üyesi bulunduğumuz FONASBA' dan 20.02.2024tarihinde almış olduğumuz e- posta mesajında gönderilen “Hamburg Index January 2024” hakkındaki tablolar ekte sunulmaktadır.Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.Saygılarımızla,VapurDonatanları ve Acenteleri DerneğiEminEMİNOĞLUGenelSekreterEk:TablolarDağıtım: Tüm üyelerimiz Devamı

 • Gemi Acenteliği Yenileme Eğitim Semineri ( İMEAK DTO Trabzon Temsilciğili)

  20.02.2024

  SİRKÜLER NO: 12.3 / 134-82= 20/02/2024İlgi:İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 20.02.2024 tarih ve 509/138/2024 sayılı yazısı.İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgiyazıda;"PSC Kontrolleri / Port StateControl" konulu, Gemi Acenteliği Yenileme Eğitim Semineri'nin, 29 Şubat2024 Perşembe günü İMEAK DTO Trabzon Temsilciliği Toplantı Salonunda yapılacağıhususu 12.02.2024 tarih ve 450 sayılı sirkülerimiz Odamızca duyurulmuştur.Bahse konu Eğitimde konu ve tarih değişikliğiyapılmış olup, "Gemi Acenteleri Bilgi Sistemi ve PSC Kontrolleri / PortState Control" konularını içeren Gemi Acenteliği Yenil Devamı

 • Gemi Acenteliği Yenileme Eğitim Semineri (İMEAK DTO Kocaeli Şubesi)

  20.02.2024

  SİRKÜLER NO: 12.3 / 133-81= 20/02/2024İlgi:İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 20.02.2024 tarih ve 508/137/2024 sayılı yazısı.İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgiyazıda;“Gemiye ve Gemi Personeline Verilen Hizmetlerile Gemi Acenteliği ve Hukuku" konulu, Gemi Acenteliği Yenileme Eğitim Semineri'nin,29 Şubat 2024 Perşembe günü İMEAK DTO Kocaeli Şubesi Körfez Ticaret OdasıMeclis Salonunda yapılacağı hususu 12.02.2024 tarih ve 449 sayılı sirkülerimizOdamızca duyurulmuştur.Bahse konu Eğitimde konu ve tarih değişikliğiyapılmış olup, "Gemi Acenteleri Bilgi Sistemi, Gemiye ve Gemi PersonelineVe Devamı

 • OTS Klas-B CS

  20.02.2024

  SİRKÜLER NO: 23.1 / 132-80= 20/02/2024İlgi:İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 20.02.2024 tarih ve 505/142/2024 sayılı yazısı.İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgiyazıda;‘’Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, DenizcilikGenel Müdürlüğü'nden alınan ve ekte sunulan 19.02.2024 tarihli ve 1731287sayılı yazıda 11 Eylül 2007 tarih ve 26640 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarakyürürlüğe giren "Otomatik Tanımlama Sistemi (AIS) Klas-B CS cihazınınGemilere Donatılmasına ve Özelliklerine Dair Tebliğ" kapsamında AkraElektronik Ticaret Limited Şirketi tarafından geliştirilen ONWA KP-39A-TRmarka/model AIS Kl Devamı

 • Panama Kanalı Geçiş Kısıtlaması

  20.02.2024

  SİRKÜLER NO: 23.1 / 131-79= 20/02/2024İlgi:İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 20.02.2024 tarih ve 507/141/2024 sayılı yazısı.İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgiyazıda;‘’Ticaret Bakanlığı, Uluslararası HizmetTicareti Genel Müdürlüğü'nden alınan ve ekte sunulan 19.02.2024 tarihli ve94090569 sayılı yazıda Panama Kanalı Otoritesi (ACP) tarafından yapılanbildirimden bahisle, önümüzdeki 2 aylık hava tahmin raporlarının incelenmesineticesinde, Nisan 2024'e kadar günlük 24 gemi geçişi sınırlamasının devamedeceği ve yaklaşık %32 azaltılan kapasite ile uygulanan genel kısıtlamatedbirlerinin 20 Devamı

 • İthalat Kontrol Sistemi 2(ICS2) Sürüm 3 (Deniz, Demir ve Karayolları Taşımacılığı)’e İlişkin Webinar

  20.02.2024

  SİRKÜLER NO: 12.3 / 130-78= 20/02/2024Konu: İthalat Kontrol Sistemi 2(ICS2) Sürüm 3 (Deniz,Demir ve Karayolları Taşımacılığı)’e İlişkin Webinar Hk.İlgi: Ticaret Bakanlığı Uluslararasıve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü’nden alınan 20.02.2024 tarih ve E-16934678-724.01.02-00094119930sayılı yazısı.Uluslararası Anlaşmalar veAvrupaBirliği Genel Müdürlüğü’ndenalınan ilgi yazıda;‘’İlgi: a) 21.09.2022 tarihli ve 78389364sayılı yazımız. b)10.10.2022tarihli ve 78949415 sayılı yazımız. c) 03.11.2023 tarihli ve 90632213 sayılı yazımız. ç) 16.01.2024 tarihli ve 92808617 sayılıyazımız.İlgide kayıtlı yazılar Devamı

 • Seyir Yardımcıları Hizmeti

  19.02.2024

  SİRKÜLER NO: 23.1 / 128-77= 19/02/2024İlgi:İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 19.02.2024 tarih ve 495/135/2024 sayılı yazısı.İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgiyazıda;‘’Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Kıyı EmniyetiGenel Müdürlüğü, Seyir ve Haberleşme Dairesi Başkanlığı tarafından gönderilenve Ek'te sunulan 19.02.2024 tarihli 262792 sayılı yazıda; Seyir ve HaberleşmeDairesi Başkanlığı uhdesinde bulunan Seyir Yardımcıları tesislerinden tekniknedenlerle faaliyet dışı kalmış seyir yardımcıları bilgilerinin yazı ekindekitabloda sunulduğu bildirilmektedir.Söz konusu yazı ve eki Odamız web Devamı

 • BALTIC FREIGHT MARKET REPORTS WEEK 07

  19.02.2024

  SİRKÜLER NO: 6.12 / 127-76= 19/02/2024Üyesi bulunduğumuz FONASBA' dan 16.02.2024tarihinde almış olduğumuz e- posta mesajında gönderilen; “Baltic Freight MarketReports Week 07” hakkındakiyazı ekte sunulmaktadır.Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.Saygılarımızla,VapurDonatanları ve Acenteleri DerneğiEminEMİNOĞLUGenelSekreterEk: İlgi YazıDağıtım: Tüm üyelerimiz Devamı

 • ARSENAL-KYRGYZSTAN Sigorta Kuruluşu

  16.02.2024

  SİRKÜLER NO: 23.1 / 126-75 = 16/02/2024İlgi: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik GenelMüdürlüğü’nden alınan 16.02.2024 tarih ve E-36712415-155.09.01-1729826 sayılı yazısı.DenizcilikGenel Müdürlüğü’nden alınanilgi yazıda;‘’14.12.2023tarihli ve E-36712415-155.09.01-1594946 sayılı yazımız.İlgiyazıda, ARSENAL-KYRGYZSTAN Insurance Company ZAO (CJSC) firmasının BakanlığımızLYBS ve LTP sisteminde kayıtlı sigorta kuruluşları listesinden çıkarıldığıancak herhangi bir aksaklık yaşanmaması için bu firmadan temin edilmiş bulunansigorta poliçelerinin sigortanın geçerli olduğuna dair teyit mektubunun Devamı


ÖNEMLİ DUYURULAR İÇİN TIKLAYINIZ

DERNEĞİMİZ HAKKINDA

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği, 6 Kasım 1902 tarihinde İstanbul Yabancı Gemi Şirketleri Deniz Ticaret Odası adı ile bu 1890 lı yıllarda artmaya başlayan yolcu ve yük taşımacılığının artış ile başlayan sorunlarını birlik içinde çözmek amacı ile kurulmuştur.

Devamını Oku
Ataturk

KURUMLAR

 • T.C. Ticaret Bakanlığı
 • Deniz Ticaret Odası
 • FONASBA
 • T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı